Grygar Jiří

Grygar Jiří

GC6ECGQ  

17. 3. 1936 
astronom, astrofyzik

 

RNDr. Jiří Grygar, CSc. je český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy, vůdčí osobnost české intelektuální scény. V roce 1997 mu Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) udělila cenu Kalinga.
Jiří Grygar v letech 1954–1957 studoval fyziku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně u prof. Martina Černohorského a doc. Luboše Perka, se kterými ho dodnes pojí velké přátelství. V roce 1959 nastoupil na Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze, kde vystudoval obor astronomie. Následně pak pokračoval interní vědeckou aspiranturou na Astronomickém ústavu v Ondřejově, kam v roce 1963 nastoupil jako vědecký pracovník. V roce 1980 odešel do Fyzikálního ústavu Akademie věd, kde působil v různých odděleních: Oddělení fyziky nízkých teplot (1980-1991), Sekce elementárních částic (1991–2000) a Centrum částicové fyziky (od r. 2000).
Dr. Grygar publikoval více než 200 odborných prací, kdy předmětem jeho výzkumu jsou fotometrie a spektroskopie hvězd, meziplanetární hmota a astročásticová fyzika. Vedle vědecké dráhy je také neúnavným popula-rizátorem vědy – je autorem, spoluautorem a přispěvatelem mnoha rozhlasových a televizních vzdělávacích pořadů. Od roku 1966 každý rok sestavuje přehled nejdůležitějších astronomických objevů uplynulého roku pod názvem Žeň objevů.
Za svoji vědeckou a popularizační činnost získal mnoho cen. V roce 2011 obdržel nejvyšší ocenění České astronomické společnosti Cenu Františka Nušla a o rok později pak Medaili Učené společnosti České republiky. Štědře honorovanou Cenu předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace v roce 2009 z důvodů soustavného poškozování zájmů a dobrého jména Akademie věd ČR odmítl.
Byla po něm pojmenována planetka (3336) Grygar objevená 26. 10. 1971. Od roku 2004 je čestným předsedou České astronomické společnosti.

 

 

Podklady

 

Jiří Grygar (* 17. března 1936 Heinersdorf, Německo, dnes Dziewiętlice, Polsko) je český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za což získal řadu ocenění včetně ocenění od UNESCO Kalinga Prize (1996).

Jiří Grygar působí v Oddělení astročásticové fyziky Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Celý život se věnuje také popularizaci astronomie a příbuzných oborů fyziky. Publikoval více než dvě stě odborných prací (předmětem jeho výzkumu jsou fotometrie a spektroskopie hvězd, meziplanetární hmota a astročásticová fyzika) a řadu populárně-naučných publikací. Je autorem, spoluautorem a přispěvatelem mnoha rozhlasových a televizních vzdělávacích pořadů a autorem příspěvků v časopisech, novinách či na internetu.

Od roku 1966 každý rok sestavuje přehled nejdůležitějších astronomických objevů uplynulého roku pod názvem Žeň objevů, který prezentuje na přednáškách a poté zveřejňuje tiskem (nejprve v časopise Říše hvězd, později Kozmos).

V letech byl 2008–2010 místopředsedou Učené společnosti ČR (v letech 2004–2008 byl jejím předsedou), v letech 2001–2010 vicepresidentem Evropské rady skeptických organizací (ECSO) a je členem čestné rady České křesťanské akademie (sekce přírodních a technických věd), členem výboru Českého klubu skeptiků Sisyfos a polním hejtmanem Spanilé jízdy Ebicykl. Byl také předsedou Českého organizačního výboru Mezinárodního roku astronomie 2009. Mimoto byl členem pastorační rady farnosti Stětí sv. Jana Křtitele v Praze-Hostivaři (2006–2012).

V letech 1991–1993 byl předsedou Vědecké rady Grantové agentury ČSAV/AV ČR a v letech 1992–1997 předsedou Rady České televize. V letech 1992–1998 byl předsedou České astronomické společnosti. V průběhu XXVI. Mezinárodního astronomického kongresu v Praze (2006) byl šéfredaktorem kongresových novin Dissertatio cum Nuncio Sidereo III.[8] Podobnou funkci vykonával také během XIII. astronomického kongresu rovněž v Praze (1967).

Za svoji vědeckou a především popularizační činnost získal mnoho cen. V roce 2011 získal nejvyšší ocenění České astronomické společnosti Cenu Františka Nušla a o rok později obdržel Medaili Učené společnosti České republiky za „přínos české i mezinárodní astronomii a obecné vědě a jejímu šíření“.

V roce 1996 získal Jiří Grygar cenu UNESCO Kalinga „za přínos k interpretaci úlohy vědy při službě společnosti, obohacování jejího kulturního dědictví a řešení problémů lidstva“.

Byla po něm pojmenována planetka (3336) Grygar objevená 26. října 1971. Je čestným předsedou České astronomické společnosti

V roce 2009 mu měla být udělena Cena předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace, která je součástí projektu Česká hlava. Grygar ji však odmítl přijmout, což zdůvodnil slovy: „Ta cena nese jméno Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, která od července letošního roku soustavně poškozuje zájmy a dobré jméno Akademie věd České republiky, ve které pracuji. To je cena, kterou prostě nemohu přijmout.“