Chvojková Eliška

Chvojková Eliška

 

*28.6.1914 Vídeñ, (Rakousko)

astronomka

1946 absolvovala Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. 1946–50 středoškolská profesorka, od 1950 do 1984 působila v Astronomickém ústavu ČSAV v Ondřejově, později v Praze. Vědecké pobyty zvláště v USA, v Kanadě a ve většině evropských států. Zabývá se šířením radiových vln, teorií plasmatu zvláště za přítomnosti magnetického a gravitačního pole (astrofyzikální aplikace). V letech 1956–70 členka komise mezinárodního poradního sboru pro radiokomunikace při OSN. Tato komise přijala její teorii o oběhu radiových vln kolem Země.