Čacký Karel

Čacký Karel

 

Ing. Karel Čacký (* 22. 8. 1898, † 10. 1. 1973)

První laureát Ceny Františka Nušla.

 

Dne 22. července 1968 oslaví Karel Čacký 70. narozeniny. Narodil se v Rakovníku, kde jeho otec byl berním úředníkem. Středoškolská studia ukončil r. 1916 maturitou v České Třebové, když jeho otec byl přeložen do Ústí nad Orlicí. Po válce studoval na strojnické fakultě Českého vysokého učení technického v Praze. Studia však nedokončil, protože nastoupil jako technický úředník u tehdejšího Zemského úřadu, nyní Krajského národního výboru v Praze. Po odchodu do důchodu nastoupil r. 1961 jako demonstrátor pražského planetária, kde působil až do konce roku 1967.
V roce 1926 se stal členem tehdejší České astronomické společnosti v Praze. Při zařizování lidové hvězdárny na Petříně uplatnil svoje technické znalosti jako správce přístrojů. Zaučil desítky demonstrátorů a pozorovatelů v zacházení s dalekohledy. O udržování přístrojů se staral pečlivě. Vedle péče o přístroje a vedle práce neobyčejně obětavého demonstrátora (tehdy tyto funkce nebyly honorovány), zúčastnil se pozorování meteorů a planet. Čtenářům tohoto časopisu z let třicátých a čtyřicátých jsou dobře známy jeho pěkné kresby planet. U příležitosti oslav 50. výročí založení České astronomické společnosti bylo Karlu Čackému ústředním výborem Československé astronomické společnosti při ČSAV uděleno čestné uznání. Jubilantovi přejeme ještě mnoho let radostného a plodného života.
Fr. Kadavý

Říše hvězd 1968/7, str.138