Svoboda Jindřich

Svoboda Jindřich

GC6W2FA

13.7.1884 - 12.5.1941

astronom, matematik, pedagog

 

Prof. PhDr. Jindřich Svoboda byl profesorem základů vyšší matematiky a sférické astronomie na Českém vysokém učení technickém v Praze.
Po maturitě na gymnáziu v Písku pokračoval ve studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde byl promován roku 1908. Matematiku studoval u profesora Jana Sobotky, teoretickou fyziku u profesora Františka Koláčka. Krátce působil jako pedagog na gymnáziu a záhy se stal asistentem Františka Nušla. Pracoval především na hvězdárně bratří Fričů na Ondřejově. Prací o sférické astronomii se v roce 1911 habilitoval jako docent. V roce 1912 byl jmenován mimořádným profesorem a v roce 1924 řádným profesorem matematiky a astronomie na Českém vysokém učení technickém v Praze. Ve třech funkčních obdobích zastával funkci děkana Vysoké školy speciálních nauk při ČVUT. V akademickém roce 1935–1936 byl rektorem ČVUT.
Zabýval se především studiem komet a meteorických rojů. Na toto téma vypracoval asi čtyřicet prací. Vyslovil hypotézu, že meteorické roje vznikají rozpadem komet. Rovněž se zabýval konstrukcí astronomických přístrojů. Tyto jeho konstrukce a vynálezy byly odměněny diplomy na mezinárodních výstavách v Paříži v roce 1935 a 1937. Články v denním tisku přispíval k popularizaci astronomie. Mezi jeho žáky patřili například Zdeněk Horák či Vladimír Guth.
Již jako student se angažoval ve vlasteneckém krajinském spolku Prácheň (předseda). Starostou spolku zůstal i poté, co dostudoval. Byl čle-nem i dalších spolků: Jihočeští akademici, Svatobor a Sportovní klub Volyně.
Po okupaci Československa se spolu s manželkou zapojil do odboje. Zabýval se opatřováním falešných dokladů pro stíhané osoby. Dne 6. června 1940 byl spolu se svou manželkou zatčen. Opakované věznění mu podlomilo zdraví a v polovině května 1941 zemřel. Jeho jméno nese planetka (2559).

 

 

Podklady

 

Prof. PhDr. Jindřich Svoboda (13. července 1884, Volyně – 15. května 1941, Praha) byl profesorem základů vyšší matematiky a sférické astronomie na Českém vysokém učení technickém v Praze. V akademickém roce 1935–1936 byl jeho rektorem.

Po maturitě na gymnáziu v Písku pokračoval ve studiu na filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Na doktora filosofie byl promován 13. 4. 1908. Matematiku studoval u profesora Jana Sobotky, teoretickou fyziku u profesora Františka Koláčka. Doktorát získal obhajobou práce Bahnelemente des Planeten 1906/601 (Dráha planetky UN 1906/601, planetka byla později pojmenována Nerthus). krátce působil jako pedagog na gymnáziu. Záhy se stal asistentem Františka Nušla. Pracoval především na hvězdárně bratří Fričů na Ondřejově. Prací o sférické astronomii se v roce 1911 habilitoval jako docent. V roce 1912 byl jmenován mimořádným profesorem a v roce 1924 řádným profesorem matematiky a astronomie na Českém vysokém učení technickém v Praze. Ve třech funkčních obdobích zastával funkci děkana Vysoké školy speciálních nauk při ČVUT. V akademickém roce 1935–1936 byl rektorem ČVUT.

Články v denním tisku přispíval k popularizaci astronomie. Mezi jeho žáky patřili například Zdeněk Horák či Vladimír Guth.

Již jako student se angažoval ve vlasteneckém krajinském spolku Prácheň (byl jeho předsedou). Starostou spolku zůstal i poté, co dostudoval. Byl členem i dalších spolků: Jihočeští akademici, Svatobor a Sportovní klub Volyně. 20. srpna 1921 se oženil s Jiřinou Joštovou (*1901), dcerou pražského zlatníka.

Po okupaci Československa se spolu s manželkou zapojil do odboje. Zabýval se opatřováním falešných dokladů pro stíhané osoby. Dne 6. června 1940 byl spolu se svou manželkou zatčen. Opakované věznění mu podlomilo zdraví a v polovině května 1941 zemřel. Je pohřben na hřbitově ve Volyni.

 

Dílo

Zabýval se především studiem komet a meteorických rojů. Na toto téma vypracoval asi čtyřicet prací. Vyslovil hypotézu, že meteorické roje vznikají rozpadem komet.

Rovněž se zabýval konstrkukcí astronomických přístrojů. Tyto jeho konstrukce a vynálezy byly odměněny diplomy na mezinárodních výstavách v Paříži v roce 1935 a 1937.

 

Ocenění díla

  • titul důstojníka Řádu čestné legie
  • čestný člen Société astronomique de France
  • čestný člen Die Astronomische Gesellschaft, Německo