Švestka Zdeněk

Švestka Zdeněk

GC71FJ2

30.9.1925 - 2.3.2013

astronom

 

Prof. RNDr. Zdeněk Švestka, DrSc. byl významným českým astronomem. Uzavření českých vysokých škol způsobilo, že ke studiu matematiky a fyziky se mohl přihlásit až po skončení války v létě 1945. Na univerzitě ho nejvíce ovlivnil František Link, který vedl jeho první kroky v pozorování Slunce.
Ještě během vysokoškolských studií byl Švestka přijat roku 1948 na hvězdárnu do pracovního poměru, formálně jako pomocný zahradní dělník. Byl tedy prvním mladým zaměstnancem tehdy nevelké hvězdárny a brzy vynikl jako vůdčí osobnost v rozvoji zdejší sluneční fyziky. Švestkovy zásluhy byly po roce 1960 oceněny v národním i mezinárodním měřítku.
Roku 1964 byl Švestka zvolen prezidentem komise pro výzkum Slunce Mezinárodní astronomické unie (IAU) a v roce 1967 společně s holandským astronomem Cornelisem de Jagerem založil časopis Solar Physics, jehož byl pak výkonným redaktorem až do roku 2005.
Koncem r. 1970 dostal Švestka nabídku ke dvouletému pobytu na pra-covišti ESTEC v Holandsku a když byl po roce vedením tehdejší ČSAV před-časně odvolán, rozhodl se roku 1972 emigrovat i se svou manželkou Lídou Fritzovou, rovněž odbornicí ve výzkumu Slunce. V následujících letech pos-tupně pracoval ve Freiburgu v SRN, v laboratořích firmy American Science and Engineering v Cambridgi v USA a od roku 1977 v Laboratoři pro výzkum kosmického prostoru v Utrechtu v Holandsku, kde se usadil natrvalo.
Své kontakty s domovem nikdy nepřerušil a po roce 1989 se do Prahy a Ondřejova často vracel, neboť úzce spolupracoval při kosmickém výzkumu Slunce především se skupinou RNDr. Františka Farníka z Ondřejova.
Švestka se věnoval také výuce a popularizaci astronomie. Velký vliv měly jeho monografie: „Hvězdné atmosféry“ a „Mezihvězdná hmota“. Společně s doc. Josipem Kleczkem vydal Astronomický a astronautický slovník. Jeho jméno nalezneme u planetky č. (17805) Švestka.

 

 

Podklady

 

1925 Praha  -  2.3.2013 Bunschoten
   
Výkonný výbor České astronomické společnosti na základě návrhu dr. Jiřího Grygara ocenil Nušlovou cenou pro rok 2002 doc. RNDr. Zdeňka Švestku, DrSc.
Doc. Zdeněk Švestka se narodil v r. 1925 v Praze. Uzavření českých vysokých skol způsobilo, že ke studiu matematiky a fyziky na přírodovědecké fakultě UK v Praze se mohl přihlásit až po skončení II. světové války v létě 1945. Na univerzitě ho nejvíce ovlivnil doc. František Link, který vedl jeho první kroky v pozorování Slunce na ondřejovské hvězdárně u proslulého spektrohelioskopu. Ještě během vysokoškolských studií byl Z. Švestka 1. 7. 1948 přijat na hvězdárnu do pracovního poměru, formálně jako pomocný zahradní dělník. Byl tedy prvním mladým zaměstnancem tehdy nevelké hvězdárny a brzy vynikl jako vůdčí osobnost v rozvoji zdejší sluneční fyziky. V r. 1949 získal na UK akademický titul RNDr., v r. 1956 patřil mezi první nositele tehdy nově zřízené vědecké hodnosti CSc., r. 1965 se na UK v Praze habilitoval a v r. 1966 byl mezi prvními astronomy, kdo získali vědeckou hodnost DrSc. Od r. 1956 byl vedoucím slunečního odd. Astronomického ústavu CSAV, které se pod jeho vedením vypracovalo na přední evropské pracoviště zvláště ve výzkumu slunečních erupcí a vztahu Slunce-Země. Švestkovy zásluhy byly brzy oceněny v národním i mezinárodním měřítku.
Koncem r. 1970 dostal Švestka nabídku ke dvouletému pobytu na pracovišti ESTEC v Holandsku a když byl po roce vedením tehdejší ČSAV předčasně odvolán, rozhodl se r. 1972 emigrovat i se svou manželkou RNDr. Lídou Fritzovou, rovněž odbornicí ve výzkumu Slunce. V následujících letech postupně pracoval ve Freiburgu v SRN, v laboratořích firmy American Science and Engineering v Cambridgi v USA a od r. 1977 v Laboratoři pro výzkum kosmického prostoru v Utrechtu v Holandsku, kde se usadil natrvalo. Ve věku 76 let je stále vysoce produktivním vědcem, ačkoliv formálně odešel do důchodu v r. 1990. Má navíc částečný úvazek v CASS v Kalifornii. Své kontakty s domovem však nikdy nepřerušil a po převratu r. 1989 se do Prahy a Ondřejova často vrací, neboť úzce spolupracuje při kosmickém výzkumu Slunce především se skupinou RNDr. Františka Farníka z Ondřejova. V r. 1995 se též podílel na mezinárodním posuzování kvality výzkumu Astronomického ústavu AV ČR v evaluační komisi, kterou vedl přední holandský astrofyzik Prof. C. de Jager.
Doc. Švestka se věnoval také výuce a popularizaci astronomie, velký vliv na tehdejší studenty astronomie měla jeho monografie: Hvězdné atmosféry a Mezihvězdná hmota. Společně s doc. J. Kleczkem publikoval Astronomický a astronautický slovník.
Zpracoval Jiří Grygar

 

 

Prof. RNDr. Zdeněk Švestka, DrSc. (30. září 1925, Praha - 2. března 2013, Bunschoten v Holandsku) byl český astronom, který se vyznamenal výzkumem Slunce a slunečních protuberancí.

Za německé okupace byl totálně nasazen, maturoval až roku 1945 a studoval pak astronomii a teoretickou fyziku na UK v Praze. Roku 1949 promoval, ale již předtím pracoval na Ondřejovské hvězdárně. Se skupinou otevřel nový obor výzkumu - sluneční fyziku - a roku 1956 se stal vedoucím Slunečního oddělení Astronomického ústavu ČSAV. Jejich vícekanálový sluneční spektrograf poskytoval časově rozvinutá spektra slunečních erupcí, která Švestka fyzikálně skvěle interpretoval. Komplexním výzkumem Slunce v optickém a rádiovém oboru spektra se tým zapojil do Mezinárodního geofyzikálního roku 1957/58 a roku 1961 byl vyznamenán Státní cenou.

Roku 1964 byl Švestka zvolen prezidentem komise pro výzkum Slunce Mezinárodní astronomické unie (IAU) a v roce 1967 společně s holandským astronomem Cornelisem de Jagerem zakládal časopis Solar Physics, jehož byl pak výkonným redaktorem až do roku 2005. Obhájil titul DrSc. a habilitoval se na UK, ale po invazi vojsk roku 1969 odjel se ženou do Holandska. Pracoval v Centru pro kosmický výzkum a technologie ESTEC (ESA) v Nordwijku, na Freiburské univerzitě a ve firmě American Science and Engineering v Cambridge, Mass. Zde se podílel na vývoji rentgenového teleskopu pro výzkum Slunce pro kosmickou stanici Skylab. Roku 1977 se vrátil do Utrechtu, kde pracoval v oddělení pro kosmický výzkum Slunce, a i když roku 1990 odešel do důchodu, do roku 2005 ještě působil na Kalifornské univerzitě v San Diegu.