Štěpánek Josef

Štěpánek Josef

 

* 13.3.1888 ve Vrcholtovicích - + 14.7.1959 v Táboře

doktor filozofie, profesor táborského reálného gymnázia, spoluzakladatel táborské hvězdárny

 

Josef Štěpánek vyrůstal od dvanácti let v Táboře -Klokotech, kde jeho otec byl řídícím učitelem. Vystudoval táborské reálné gymnázium a později získal doktorát filozofie na Univerzitě Karlově v Praze. Během první světové války narukoval jako takzvaný jednoroční dobrovolník na italskou frontu. Přibližně rok strávil v italském zajetí jako důstojník rakouské armády, čas čekání si krátil tím, že spolu s přáteli konstruoval malý dalekohled a věnoval se různým astronomickým pozorováním a výpočtům, nakolik to dovolovaly válečné podmínky. Po návratu z první světové války nastoupil jako profesor matematiky a fyziky na gymnáziu v Klatovech. Nakonec tzv. definitivu získal jako profesor reálky v Táboře. Stále se aktivně věnoval astronomii,cestoval za zatměním Slunce.

V roce 1931 se společně se svými přáteli prof. RNDr. Vladimírem Guthem, DrSc. a Františkem Schüllerem vypravil na Slovensko do Starého Smokovce za pozorováním Leonid. Byl spoluzakladatelem táborské hvězdárny. Zpočátku zapůjčil k pozorování vlastní dalekohled a zasloužil se o pořízení prvního dalekohledu od firmy Carl Zeiss.

Psal články do odborných astronomických a šachových časopisů, soukromě vyučoval hudbě, hrál na klavír a housle, skládal písně a menší hudební díla. Byl soukromým žákem skladatele Vítězslava Nováka, s nímž udržoval mnoholetou korespondenci.