Šváb Jan

Šváb Jan

 

*5.4.1909 - + 26.11.1994

profesor táborského reálného gymnázia v letech 1949 – 1972. člen České astronomické společnosti.

 

Vynikající pedagog, matematik a fyzik. Nekompromisní, avšak vůči studentům vždy otevřený. Jeho hodiny fyziky a matematiky se odehrávaly nejen v budově gymnázia, ale i na hvězdárně, která svou autenticitou dávala poznat blíže

tajemství vesmíru a astronomie. Studenti navštěvovali jeho astronomický kroužek v rámci hodin výuky. Na hvězdárně působil v 60. letech 20. století. Dlouhé roky vedl pobočku Jihočeské astronomické společnosti v Táboře.