Šolc Martin

Šolc Martin

 

 (od 1987 vedoucí katedry). Od 1991 ředitel Astronomického ústavu UK. Kromě pedagogické.. ... se zabývá otázkami chemického složení komet, meziplanetární a ...   ... výzkumu Halleyovy komety. Dále se zúčastnil pozorování komet družicí ISO (pozorování v infračerveném oboru).