Rükl Antonín

Rükl Antonín

GC76822

22. 9. 1932 – 12. 7. 2016
astronom, popularizátor

 

Ing. Antonín Rükl byl nejvýznamnější československý selenograf 20. století, přední český popularizátor astronomie a dlouholetý vedoucí pražského planetária. Byl čestným členem České astronomické společnosti (2004), laureátem ceny Littera astronomica (2004) a ceny Františka Nušla (2012). Jako jediný neněmecký odborník byl oceněn prestižní medailí Bruno H. Bürgela za popularizační práci na mezinárodním poli, kterou uděluje německá astronomická společnost Astronomische Gesellschaft (2004).
Antonín Rükl se astronomii věnoval od konce 2. světové války. Byl absolventem ČVUT v Praze, kde se na katedře kartografie a geodézie věnoval především geodetické astronomii a kartografii. Studium ukončil v roce 1956 a následně začal pracovat na Geodetické observatoři Pecný. Byl však tělem i duší spjat s pražským prostředím Štefánikovy hvězdárny. Proto v roce 1960 využil příležitosti a nastoupil na místo vedoucího pracovníka v nově otevřeném pražském planetáriu. V této funkci působil neuvěřitelných 39 let, do roku 1999. Antonín Rükl velmi dobře ovládal cizí jazyky. Mohl se proto bez potíží podílet na práci v Mezinárodní konferenci planetárií, kde v letech 1996–1999 zastával dokonce funkci jejího viceprezidenta.
Během své dlouhé kariéry v oblasti popularizace královské vědy napsal a ilustroval řadu knih. Jeho Atlas souhvězdí vyšel v 11 překladech. Největším přínosem pro astronomii jsou pak ty publikace, kde prokázal svoji mimořádnou píli, řemeslnou zručnost geodetického astronoma a hluboké astronomické znalosti.  Za jeho opus magnum lze bezpochyby považovat Atlas Měsíce, dnes již klasické dílo vycházející v luxusních provedeních v řadě jazykových mutací. Společně s Antonínem Bečvářem tvoří dvojici jediných českých astronomů, jejichž díla používají astronomové doslova na celém světě. Jeho jméno nese planetka (15395) Rükl.

 

 

Podklady

 

Ing. Antonín Rükl se narodil 22. 9. 1932 v Čáslavi. Astronomií se zabývá již od r. 1949. Zprvu jenom jako amatér byl spolupracovníkem Štefánikovy hvězdárny v Praze, později už jako řádný člen Československé astronomické společnosti. V roce 1956 ukončil vysokoškolská studia na zeměměřičské fakultě ČVUT v Praze, při kterých se soustředil především na geodetickou astronomii a kartografii.

Po studiích pracoval nejprve v astronomickém oddělení Geodetického ústavu v Praze a na Geodetické observatoři Pecný u Ondřejova. Od února roku 1960, kdy byla dokončena stavba pražského Planetária v Královské oboře, pracoval a ještě stále pracuje v tomto zařízení. Stal se velmi brzy vedoucím planetária a zástupcem ředitele Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy. V této funkci setrval až do roku 1999, kdy odešel formálně do důchodu. Jeho neustálý zájem o astronomii mu nedovolil odejít skutečně na odpočinek, takže nadále dochází do Planetária, kde pracuje na částečný pracovní úvazek.

S popularizací astronomie začal jako demonstrátor Štefánikovy hvězdárny a profesionálně se jí věnoval i následně výrobou četných audiovizuálních programů pro pražské planetárium se zaměřením jak na školy, tak i na veřejnost. Jeho jazykové znalosti jej předurčily rovněž k propagační činnosti a osvětě na mezinárodním poli. Podílel se na organizaci mezinárodní konference planetárií a v letech 1996-1999 byl zvolen vice-presidentem Mezinárodní konference ředitelů planetárií.

Obdržené ceny a uznání:

Cena Littera Astronomica za r. 2004 (cenu uděluje Česká astronomická společnost za popularizaci astronomie literárním dílem)
Cena Bruno H. Bürgela za r. 2004 (cenu uděluje německá astronomická společnost Astronomische Gesellschaft za popularizaci astronomie v německém jazyce, tj. za díla Ing. Antonína Rükla přeložená do němčiny – poprvé byla udělena ne-německému autorovi)
Čestný člen České astronomické společnosti od r. 2004
Čestný člen ALPO (Association of Lunar and Planetary Observers) od roku 2000
Koperníkova medaile a Keplerova medaile od Československé astronomické společnosti
Pamětní medaile k padesáti letům činnosti v Planetáriu Praha
Po Antonínu Rüklovi je pojmenovaná planetka (15395) Rükl.

 

Nušlova cena 2012
Antonín Rükl jako zkušený popularizátor astronomie, autor a ilustrátor psal naučnou literaturu určenou jak pro širokou veřejnost, tak i pro astronomy amatéry. Své publikace nejenom píše, ale také sám ilustruje. Například atlas Souhvězdí vyšel v překladu do jedenácti jazyků.

Největší přínos pro astronomii však mají publikace, v nichž spojil erudici astronoma se svou odborností kartografa. Velmi brzy se stal jak u nás, tak i v zahraničí známým jako autor četných astronomických map, atlasů a obrazových publikací, které vycházely především v cizojazyčném nakladatelství ARTIA v překladech do mnoha světových jazyků. Vypracoval původní techniku kresby měsíčních map, a také techniku fotorealistické kresby objektů, nejdříve pomocí stříkací pistole (tzv. americká retuš) a později s využitím postupů počítačové grafiky. Absolutorium zaslouží série map Měsíce, která vyvrcholila Rüklovým Atlasem Měsíce všeobecně uznávaným  doma i v zahraničí. Atlas Měsíce byl několikrát vydán a postupně přeložen do angličtiny, němčiny, francouzštiny, japonštiny a maďarštiny.

Slavnostní předání ceny proběhlo v kulturním sále pražského hlavního nádraží v sobotu 8. prosince. 2012. Poté byla přednesena laureátská přednáška nazvaná Soukolí nebeských sfér (o historii a způsobech zobrazování a modelování hvězdné oblohy a vesmíru vůbec).

Fotogalerie z přdávání ceny
Littera astronomica 2004
Antonín Rükl je autorem řady astronomických titulů, které byly přeloženy do mnoha světových jazyků včetně japonštiny. Za zmínku stojí především jeho poslední kniha Pohledy do vesmíru (2003, 1. vydání, formát A4, 192 stran, Aventinum), která čtenáře velice poutavým způsobem seznamuje s vesmírem. Kniha působí značně příjemným dojmem a je zpracována s pověstnou Rüklovou precizností. V těchto dnech právě vychází nová mapa Měsíce (2004, 1. vydání, Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy).

Cena Littera astronomica byla Antonínu Rüklovi předána 15. října 2004 u příležitosti konání 14. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Laureát převzal cenu z rukou knihkupce Jana Kanzelsbergera, spisovatelky a ředitelky Podzimního trhu v Havlíčkově Brodě PhDr. Markéty Hejkalové a astronoma Dr. Petra Pravce.

Laureátská přednáška Antonína Rükla nesla název Tři pohledy na Měsíc – o měsíčním povrchu, jeho historii a mapování.

 

 

 

Antonín Rükl (* 22. září 1932, Čáslav) je český popularizátor astronomie a selenograf. Je znám zejména svými kvalitně zpracovanými atlasy astronomie. Ilustroval většinu svých knih, včetně vysoce hodnoceného atlasu Měsíce.

 

Antonín Rükl se narodil 22. září 1932 v Čáslavi. Astronomii se věnoval od 17 let. V planetáriu začal pracovat v únoru 1960, krátce poté se stal jeho ředitelem a ve funkci setrval až do roku 1999.

Podle pracovníků planetária spolupracoval i na penzi až do svých posledních dní.

Do historie planetária se zapsal jako neúnavný popularizátor astronomie a autor řady astronomických pořadů. Jeho poslední autorský pořad Mapy cizích světů měl premiéru loni. Zajímal se také o technické novinky a vytvořil řadu technických vylepšení.

Napsal řadu knih o astronomii určených nejširší veřejnosti. Své publikace také i sám ilustroval. Jeho atlas Souhvězdí vyšel v překladu do jedenácti jazyků, překládány byly i další knihy.

Rükl jako jeden z prvních světových kartografů použil pro své mapy snímky ze sond. Vypracoval podrobnou mapu Měsíce pro velký zahraniční atlas Měsíce.

Jako první zpracoval Měsíc ze všech pohledů. Zpracoval také mapu Měsíce po přistání Apolla 11 a v roce 1999 už s využitím počítačové techniky novou velkou mapu Měsíce. Vytvořil i několik map noční oblohy.

Byl držitelem řady ocenění, například v roce 2000 byla po Rüklovi pojmenována planetka (15395) Rükl.

V roce 2004 se stal prvním neněmeckým nositelem Ceny Bruna H. Bürgela, kterou uděluje německá astronomická společnost Astronomische Gesellschaft za popularizaci astronomie v německém jazyce. Před čtyřmi lety dostal nejvyšší tuzemské astronomické ocenění – Nušlovu cenu.
 

Antonín Rükl byl nejvýznamnější československý selenograf 20. století, přední český popularizátor astronomie a dlouholetý vedoucí pražského planetária. Byl čestným členem České astronomické společnosti (2004), laureátem ceny Littera astronomica (2004) a ceny Františka Nušla (2012). Jako jediný neněmecký odborník byl oceněn prestižní medailí Bruno H. Bürgela za popularizační práci na mezinárodním poli, kterou uděluje německá astronomická společnost Astronomische Gesellschaft (2004).
Antonín Rükl se astronomii věnoval od konce 2. světové války. Byl absolventem Českého vysokého učení technického v Praze, kde se na katedře kartografie a geodézie věnoval především geodetické astronomii a kartografii. Studium ukončil v roce 1956 a následně začal pracovat na Geodetické observatoři Pecný. Byl však tělem i duší spjat s pražským prostředím Štefánikovy hvězdárny. Proto v roce 1960 využil příležitosti a nastoupil na místo vedoucího pracovníka v nově otevřeném pražském planetáriu. V této funkci působil neuvěřitelných 39 let - do roku 1999. Anotnín Rükl velmi dobře ovládal cizí jazyky. Mohl se proto bez potíží podílet na práci v Mezinárodní konferenci planetárií, kde v letech 1996-1999 zastával dokonce funkci jejího vice-prezidenta.
Během své dlouhé kariéry v oblasti popularizace královské vědy napsal a ilustroval řadu knih. Jeho Atlas souhvězdí vyšel v 11ti překladech. Největším přínosem pro astronomii jsou pak ty publikace, kde prokázal svoji mimořádnou píli, řemeslnou zručnost geodetického astronoma a hluboké astronomické znalosti.  Za jeho opus magnum lze bezpochyby považovat Atlas Měsíce, dnes již klasické dílo vycházející v luxusních provedeních v řadě jazykových mutací. Společně s Antonínem Bečvářem tvoří dvojici jediných českých astronomů, jejichž díla používají astronomové doslova na celém světě.