Široký Jaromír

Široký Jaromír

 

12.7.1930 Brno  - 7.3.1993 Olomouc

astronom, pedagog

Vystudoval fysiku a astronomii v r. 1953 na Přírodovědecké fakultě MU v Brně pod vedením prof. J.Mohra. Po čtyřech letech působení na Pedagogické fakultě MU v Brně přešel na Palackého univ. v Olomouci, kde vyučoval až do smrti. Autor řady skript a učebních textů. Spoluautor učebnice Základy astronomie v příkladech (s Miroslavou Širokou, SPN, 1966, 1973, 1977), spoluautor Slovník školské fysiky (1988). Byl výkonným redaktorem časopisu Matematika a fyzika ve škole. Jeho zásluhou zde měla astronomie své zastoupení. Manžel M. Široké.