Šimák Vladislav

Šimák Vladislav

 

* 20.4.1934 v Měšicích u Tábora - +26.6.2019 v Praze

 

Narodil se v Měšicích u Tábora, kde chodil do obecné školy. Po válce absolvoval táborské gymnázium. Již během svých studií na gymnáziu projevoval zájem o fyziku, matematiku a astronomii. Navštěvoval často táborskou hvězdárnu a pomáhal tam jako demonstrátor. Po maturitě v roce 1953 odešel studovat na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kterou absolvoval v roce 1958. Jako asistent prof. Václava Petržílky v roce 1959 s ním přechází jak na katedru fyziky na nově založenou Fakultu technické a jaderné fyziky Českého vysokého učení technického. O rok později zamířil do oddělení vysokých energií a kosmického záření Fyzikálního ústavu Československé akademie věd v Praze.

V roce 1963 odjel na stipendijní pobyt Mezinárodní agentury pro atomovou energii CERN u Ženevy. Během svého pobytu v CERN navázal spolupráci s řadou předních fyziků. Přijal pozvání do Massachusetts Institute of Technology v Cambridgi u Bostonu,kde strávil několik měsíců, aby se tam zabýval analýzou dat v laboratoři SLAC na Stanfordově univerzitě. Zkušenosti nabyté v CERN a v USA přispěly k tomu, že se skupina z Fyzikálního ústavu vedená V. Šimákem zapojila do experimentu na urychlovači v Serpuchově v tehdejším Sovětském svazu. Působil po řadu let jako vedoucí skupiny československých laboratoří účastnících se tohoto experimentu. Sehrál velmi důležitou roli při rozhodnutí české obce fyziků elementárních částic orientovat se po listopadu 1989 jednoznačně a plně na CERN a měl velký podíl na skutečnosti, že se tehdejší Československo stalo řádným členem CERN již v roce 1992.

Vladislav Šimák, kterému bylo v r.1964 jako jedinému z oddělení dopřáno pracovat v CERN, využil daných možností nejen při organizování zpracovávání těchto údajů v pražském Oddělení vysokých energií Fyzikálního ústavu, ale později i v organizování seminářů a konferencí v Československu po dlouhou řadu let. Byl rovněž spolupořadatelem několika mezinárodních fyzikálních škol - např. v roce 1983 v Táboře. Mezi místa, kde se tyto konference konaly, patřil i zámek v Bechyni, který byl tehdy ve vlastnictví Akademie věd.

Vladislav Šimák byl výraznou osobností české i světové fyziky kosmického záření a elementárních částic.