Procházka Jaroslav

Procházka Jaroslav

 

Narozen 17.4.1907 v Praze. Profesor geodetické astronomie a geofyziky na VUT Brno, později na VA v Brně, akademický funkcionář. Studoval v Praze a v Paříži, habilitoval se roku 1945 na ČVUT v Praze, kde do roku 1949 přednášel astronomii a geofyziku. Od r. 1949 působil v Brně. Jeho publikační činnost byla zaměřena k otázkám praktické astronomie. Zemřel 5.1.1975 v Brně.

 

 Narozen 17.4.1907 v Praze, zemřel 5.1.1975 v Brně. RNDr., ing., profesor matematiky, práce z astronomie a geofyziky.

 

Sférická astronomie

Pro vydání: 1953, česky, Naše vojsko / Velká vojenská knihovna, Sv. 34, Praha
Rozšířený text autorových přednášek na vysoké škole technické v Brně pojednává o polohách nebeských těles stanovených horizontálními, ekvatoreálními, ekliptikálními a galaktickými souřadnicemi a o opravách hodnot přímo pozorovaných. Zabývá se transformacemi těchto souřadnic, dále refrakcí a jejím vlivem na ekvatoreální souřadnice, pak problémem dvou těles, geocentrickými a heliocentrickými souřadnicemi, charakteristikou hvězdného, slunečního, středního, místního, pásmového času, pak rovnicí času, jeho obecným počítáním a kalendářem. Dále věnuje pozornost paralaxe, aberaci, vlastnímu pohybu hvězd, precesi, nutaci a jejich vlivům na souřadnice hvězd. Posléze se zabývá redukcí posice hvězd, katalogy a ročenkami, variacemi zeměpisných šířek, čili kolísáním výšky pólu a základními astronomickými konstantami. Sférická trigonometrie, nauka o interpolaci a různé důležité číselné hodnoty jsou zařazeny do dodatků.