Raušal Karel

 *   16.6.1906   Třebíč   
†   19. 3. 1983   Brno 


Vystudoval finanční právo, v r. 1948 byl propuštěn ze zaměstnání z důvodu politické persekuce. Živil se pak jako učitel hudby v Ořechově u Brna, a to až do penze. Již před válkou se zabýval astronomií, byl členem ČAS, v r. 1959 byl zakládajícím členem brněnské pobočky ČAS. Zabýval se fotogrfií astronomickou a dokumentární (propagační fotografie brněnské hvězdárny). Byl odborníkem na astronomickou optiku, především pak na broušení zrcadel. V Brně zaváděl fotografování družic, intenzivně se zabýval fotografickou fotometrií proměnných hvězd. Na brněnské hvězdárně byl zaměstnán na částečný úvazek, v 70. letech musel ze zdravotních důvodů práci ukončit.