Mayer Christian

Mayer Christian

*   1719  Meziříčí na Moravě
†   1783  Mannheim 

Kněz jezuitského řádu, vyučoval nejprve v Aschaffenburku matematice a starým řečem, později působil jako profesor matematiky a fyziky v Heidelberku, zřídil hvězdárny v Manheimu a ve Schwetzinkách, obě nákladem kurfiřta Theodora Falckého. Zásluhou jeho je, že poukázal k pravé podstatě hvězd podvojných. Napsal též četná pojednání matematická, fyzikální, o způsobu opevňovacím maršála Vaubana, o pantometru Pacechiově, o vypracování přesné generální mapy Ruska a provedl trigonometrická měření. Kromě toho působil také jako hudebník.
 

Christian Mayer, hvězdář něm. (*1719 v Meziříčí na Moravě - +1783 v Mannheimu), kněz řádu jezuitského, vyučoval nejprve v Aschaffenburku matem. a starým řečem, později jako prof. mat. a fyz v Heidelberku, zřídil hvězdárny v Manheimu a ve Schwetzinkách, obě nákladem kurfiřta Theodora Falckého. Zásluhou jeho je, že poukázal k pravé podstatě hvězd podvojných. Napsal též četná pojednání matematická, fyzikální, o způsobu opevňovacím maršála Vaubana, o pantometru Pacechiově, o vypracování přesné generální mapy Ruska a provedl trigonometrická měření (Ottův slovník naučný). Kromě toho hudebník. 

Pojednání o něm bylo uveřejněno v Kosmických rozhledech k výročí úmrtí (tedy kolem roku 1983). M. Šulc