Obůrka Oto

Obůrka Oto

GC73D7G

30. 4. 1909 – 28. 12. 1982
matematik, astronom, pedagog

 

Prof. RNDr. Otto Obůrka, CSc. byl astronom, zakladatel a první ředitel brněnské hvězdárny, vysokoškolský profesor.
Obůrka vystudoval gymnázium ve Vyškově, První vyšší průmyslovou školu strojnickou v Brně a Vysoké učení technické v Brně. Na VUT později působil jako profesor deskriptivní geometrie.
Nejprve byl velmi aktivní ve Společnosti pro vybudování lidové hvězdárny v Brně, po dokončení stavby brněnské hvězdárny působil v letech 1954–1976 jako její ředitel. 
Obůrka díky svým aktivitám na poli astronomie, ale především díky svým organizačním schopnostem působil v mnoha organizacích, jako jsou např.: Mezinárodní unie astronomů amatérů (viceprezident), Českoslo-venská astronomická společnost, byl členem redakční rady časopisu Říše hvězd. Dlouhá léta pracoval také jako předseda Poradního sboru pro lidové hvězdárny při ministerstvu kultury, kde jako poradce vytvořil základní studii o úkolech a rozvoji našich hvězdáren.
Již za života Obůrky byl astronomický život v Brně velmi bohatý. Brněnská odbočka ČAS byla vedena profesorem fyziky Aloisem Peřinou, výborným fotografem dr. Karlem Raušalem, dr. Otto Obůrkou, Františkem Šotolou, Ing. Pšíkalem a dalšími. Každý přinášel do života společnosti nadšení a své odborné znalosti i zájmy. Středem činnosti, vedle přenášek a pozorování, se stala stavba hvězdárny, která měla být vybavena refraktorem pro popularizační práci a novým reflektorem pro práci odbornou. Hvězdárna tak měla soustřeďovat odborné pracovníky i amatéry. To se také během let stalo a Kraví hora má dnes své pevné místo ve vědě i v popularizaci.
Obůrkovo jméno najdeme na pamětní desce brněnské hvězdárny a v seznamu planetek u čísla (15870).

 

 

Podklady

 

Astronomický život v Brně byl již tehdy bohatý. Brněnská odbočka Československé astronomické společnosti byla vedena profesorem fyziky Aloisem Peřinou, výborným fotografem Dr. Karlem Raušalem, Dr. Otto Obůrkou, Ing. Pšíkalem, Františkem Šotolou a dalšími. Každý přinášel do života společnosti nadšení a své odborné znalosti i zájmy. Středem činnosti, vedle přenášek a pozorování, se stala stavba hvězdárny, která měla být vybavena refraktorem pro popularizační práci a novým reflektorem pro práci odbornou. Hvězdárna tak měla  soustředit odborné pracovníky i amatéry. To se také během let stalo a Kraví hora má dnes své pevné místo ve vědě i v popularizaci.  

 

* 30.4.1909 Husovice – † 28.12.1982 Brno
zakladatel a první ředitel brněnské hvězdárny, vysokoškolský profesor
nej...Brno: první ředitel brněnské hvězdárny
vzděláníPřírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity (1938 titul RNDr.)
vyznamenání a poctyZlatá medaile VUT v Brně,
Za vynikající práci
dílo zobrazit
zaměstnáníMagistrát města Brna, kulturní referát - přednosta,
gymnázium ve Vyškově,
První vyšší průmyslová škola strojnická v Brně,
Vysoké učení technické v Brně - profesor deskriptivní geometrie,
brněnská hvězdárna (v letech 1954–1976 byl jejím ředitelem)
odborné a zájmové organizaceMezinárodní unie astronomů amatérů (viceprezident),
Československá astronomická společnost,
členem redakční rady časopisu Říše hvězd,
předseda Poradního sboru pro lidové hvězdárny při ministerstvu kultury, kde jako poradce vypracoval základní studii o úkolech a rozvoji našich hvězdáren,
Společnosti pro vybudování lidové hvězdárny v Brně
pojmenovánoplanetka č. 15870 nazvaná Obůrka
poznámkyV roce 1946 zakládajícím členem a poté místopředsedou Společnosti pro vybudování lidové hvězdárny v Brně. Úsilí této Společnosti vyústilo stavbou dvou kamenných pozorovatelen s otočnými kopulemi na vrcholku Kraví hory. Severní kopule byla určena pro práci Masarykovy university, jižní kopule se stala Oblastní lidovou hvězdárnou.
prameny, literatura zobrazit
partneřiRůžena Obůrková (Ráčková)
sňatek: 5. 8. 1933 v Brně
dětiLudmila Fišerová (Obůrková)
Jiří Obůrka
rodičeInocenc Obůrka
Anna Obůrková (Vítková)
sourozenciAnna Dresslerová (Obůrková)
Emil Obůrka
osoba na objektechOsobnosti brněnské hvězdárny
pamětní deska: Kraví hora 2/04
první ředitel brněnské hvězdárny
události30. 8. 1959
Slavnostní otevření planetária
ředitel hvězdárny
16. 10. 1954
Otevření Oblastní lidové hvězdárny v Brně