Lvovický Cyprián Karásek ze Lvovic

Lvovický Cyprián Karásek ze Lvovic

 

Cyprián Karásek Lvovický ze Lvovic (latinsky Cyprianus Leovitius, německy Cyprian von Leowitz; 8. července 1514 Hradec Králové – 1574, Lauingen) byl český astronom, matematik a astrolog.

Pocházel z rodiny měšťana, dlouholetého radního a poté i starosty Jana Karáska, studoval ve Vratislavi (1540), v Lipsku (1542) a posléze astronomii ve Wittenberku. V roce 1547 se přesunul do Norimberka, později do Augšpurku ke dvoru Fuggerů. Po roce 1556 ho Ota Jindřich Falcký jmenoval profesorem astronomie a matematiky v Lauingeně (Lavinkách). Později se dokonce stal ředitelem této školy.

Mezi jeho díla patří De coniunctionibus magnis insignoribus superiorum planetarum, solis defectibus, et de cometis effectum historica expositione, což je soubor tabulek efemeridů pro Slunce, Měsíc a další nebeská tělesa pokrývající léta 1564–1574 v desetidenních intervalech, který byl publikován na příkaz Maxmiliána II. Habsburského.

Dopisoval si s Tychem Brahem, který jeho dílo uznával.