Mach Adolf

Mach Adolf

 

Narozen: v květnu 1857 v Dolních Štěpanicích u Jílemnice
Zemřel: 23. března 1918 v Praze

Adolf Mach studoval na reálce v Hradci Králové a na polytechnice v Praze. Působil na reálce v Hradci Králové jako učitel těsnopisu, později asistent a suplent. Od roku 1886 do roku 1895 byl suplentem v Kutné Hoře a poté byl jmenován učitelem matematiky a deskriptivní geometrie na reálce v Jičíně.

Adolf Mach je autorem spisů: Navedení, jak lze s výsledkem vyučovati měřičství na školách středních (1889), Základy astronomie v příkladech (1892), Sférická astronomie v VII. třídě reální, Sbírka příkladů pro počítání z paměti (1898), Astronomický zeměpis v příkladech, řešených jednoduchou konstrukcí (1899). Byl vynálezcem přístroje Astrologium (1896), který byl patentován ve většině evropských zemí.