Lipovský Bedřich Čurda

Lipovský Bedřich Čurda

 

Bedřich Čurda - Lipovský (* 20. 11. 1893 Smolkov, † 29. 8. 1954 Ostrava)

slezský spisovatel, novinář, astronom, komunální politik

 

Narodil se v rodině domkaře Leopolda Čurdy (1856) a Marie rozené Slezákové (1859). Měl čtyři starší sourozence: Viléma (1881), Leopolda (1882), Helenu (1885) a Karla (1888). Vystudoval německou obchodní školu v Opavě.

Od dětství se věnoval divadlu. Po studiích se dostal do Ostravy na praxi a vstoupil do ochotnického sdružení Tyl v Přívoze. Stal se jednatelem spolku, jeho první role byly v představeních Psohlavci, Paní Marjánka, matka pluku, Ženská vojna aj. Potom začal režírovat, např. Kvapilova Oblaka, Molnárova Ďábla, Vrchlického Noc na Karlštejně aj. Byl zvolen do výboru Župy divadelních ochotníků, kde se věnoval výchově a vzdělávání ochotníků, organizování kurzů; stal se divadelním kritikem.
Jeho zaměstnání v Ostravě: expedient v koksovně, vedoucí krematoria (1924–1928), redaktor, městský zastupitel (1924–1939), městský radní (1935–1939), odborářský předák (1945–1949), ředitel hvězdárny.
Za 1. světové války působil v Hodrově divadelní společnosti. Po válce opět hrál a režíroval, překládal a stal se dramatickým autorem. V letech 1944–1945 byl za svou kulturní činnost vězněn nacisty.
Byl redaktorem Volného slova a tajemníkem Unie socialistických svobodných myslitelů. Jako referent se zabýval problémem výchovy dětí bez vyznání (sám vystoupil z katolické církve r. 1919). Cestoval Afrikou, Norskem a Ledovým mořem, přednášel o cestách s diapositivy. Redigoval edici Besídky přirozené mravouky.
Od r. 1945 působil jako kulturní funkcionář odborů, od r. 1949 jako krajský tajemník pro záležitosti občanů bez vyznání. Založil a vedl lidovou hvězdárnu.