Kostelecký Jan

Kostelecký Jan

 

*10.5.1946 Praha

geodet a astronom

1969 absolvoval Stavební fakultu ČVUT v Praze (geodetická astronomie). Od 1970 působí ve Výzkumném ústavě geodetickém, topogafickém a kartografickém (geodetická observatoř Pecný), od 1992 zástupce ředitele. Od 1992 docent ČVUT, od 1997 profesor geodezie. Od r. 1997 pracuje souběžně na Stavební fakultě ČVUT. Zabývá se modernisací geodetických základů České republiky, gravimetrickými sítěmi a družicovou geodézií aplikovanou i na jiná kosmická tělesa. Autor řady odborných i populárněvědeckých článků, knihy  Pohyb umělých družic v tíhovém poli Země (s M. Buršou a G. Karským 1993) a Kosmická geodezie a geodynamika (s M. Buršou 1994).