Kvíz Zdeněk

Kvíz Zdeněk

GC6W2EE 

4.3.1932 - 21.8.1993

astronom, pedagog

 

RNDr. Zdeněk Kvíz, CSc. byl český astronom a fyzik. Věnoval se výzkumu meteorických rojů a proměnných hvězd. V letech 1963–1969 byl členem redakční rady věstníku ČAS s názvem Kosmické rozhledy.
Zdeněk Kvíz po maturitě na gymnáziu v Třebíči odešel na Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně studovat fyziku a astronomii. Zde promoval v roku 1957. Nejprve působil v Astronomickém ústavu ČSAV na Ondřejově v Oddělení vysoké atmosféry Země. Později učil fyziku na Stavební fakultě ČVUT v Praze a rovněž na tehdejší pražské Univerzitě 17. listopadu.
V roce 1969 dostal stipendium k dlouhodobému studijnímu pobytu na Australskou státní univerzitu v Sydney na pozvání prof. E. G. Bowena, s nímž již delší dobu spolupracoval na výzkumu vlivu meteorických rojů na dešťové srážky.
Po skončení stipendia se rozhodl i s rodinou k trvalému pobytu v zahraničí. Pracoval jako lektor fyziky na pobočce Univerzity v Sydney v Broken Hill a současně navázal spolupráci s řadou astronomických pracovišť, tj. s australskou Národní observatoří v Siding Spring, s Evropskou jižní observatoří ESO v La Silla v Chile a s hvězdárnou v Ženevě.
Po roce 1989 začal opět pravidelně navštěvovat Československo, kde měl řadu kolegů a přátel. V roce 1991 však vážně onemocněl a zemřel v Austrálii ve věku 61 let.
Jeho jménem byla pojmenována planetka (8137) Kvíz a Cena České astronomické společnosti za významnou činnost v oborech, kterými se Zdeněk Kvíz zabýval.
V roce 2001 byl jmenován osobností města Třebíče in memoriam.

 

 

Podklady


Zdeněk Kvíz se narodil v Třebíči 4. března 1932 a zemřel v Sydney v Austrálii 21. srpna 1993. Po maturitě na gymnáziu v Třebíči odešel na přírodovědeckou fakultu MU v Brně studovat fyziku a astronomii, kde promoval r. 1957. Působil pak nejprve v Astronomickém ústavu ČSAV v Ondřejově v odd. vysoké atmosféry Země, kde též obhájil kandidátskou práci. Později učil fyziku na stavební fakultě ČVUT v Praze a rovněž na tehdejší pražské Univerzitě 17. listopadu. V r. 1969 dostal stipendium k dlouhodobému studijnímu pobytu na Australskou státní univerzitu v Sydney na pozvání prof. E. G. Bowena, s nímž již delší dobu spolupracoval na výzkumu vlivu meteorických rojů na dešťové srážky.
Po skončení stipendia se rozhodl i s rodinou k trvalému pobytu v zahraničí. Pracoval jako lektor fyziky na pobočce Univerzity v Sydney v Broken Hill a současně navázal spolupráci s řadou astronomických pracovišť, tj. s australskou Národní observatoří v Siding Spring, s Evropskou jižní observatoří ESO v La Silla v Chile a s Hvězdárnou v Ženevě. Po převratu r. 1989 začal opět pravidelně navštěvovat Československo, kde měl řadu kolegů a přátel. V r. 1991 však vážně onemocněl a zemřel v Austrálii ve věku 61 let. Zde také žijí jeho synové Ladislav a Miloš.
RNDr. Zdeněk Kvíz, CSc. se věnoval výzkumu meteorických rojů a dále proměnných hvězd stejně jako popularizaci astronomie na přednáškách, v článcích i v knize "Jak astronomové zkoumají vesmír" (1958). Patřil k prvním členům redakční rady členského věstníku České astronomické společnosti "Kosmické rozhledy" (1963-1969) a zasloužil se o založení tradice meteorických expedicí (od r. 1955). Je po něm pojmenována planetka č. 8137.
 

Zpracoval Jiří Grygar

 

Maturoval na třebíčském gymnáziu, studoval na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Promoval v roce 1957, po promoci nastoupil do Astronomického ústavu ČSAV, kde obhájil kandidátskou práci.

Později učil fyziku na stavební fakultě ČVUT v Praze a na Univerzitě 17. listopadu. V roce 1969 odcestoval do Sydney na univerzitu.

Dále učil fyziku v Broken Hills, spolupracoval s australskou Národní observatoří v Siding Spring, s Evropskou jižní observatoří v La Silla, Chile a s ženevskou hvězdárnou. Po sametové revoluci několikrát navštívil Československo.