Koukal Jakub

Koukal Jakub

(*24. 2. 1977)

Cena udělena za vynikající výsledky v pozorování meteorů

 

Narodil se v Kroměříži. Vystudoval Fakultu stavební Vysokého učení v Brně a pracuje jako projektant pozemních staveb. O astronomii se zajímal od mládí, jako 14letý navštěvoval astronomický kroužek při kroměřížském gymnáziu a od té doby se aktivně věnuje pozorování a videopozorování meteorů. Je členem Společnosti pro meziplanetární hmotu (SMPH)[1] v rámci níž organizuje pozorování. V roce 2010 byl jedním ze zakladatelů sítě CEMeNt (Central European video MetEor NeTwork) pro koordinaci česko-slovenské přeshraniční spolupráce pozorovatelů videometeorů[2]. V roce 1995 se stal vedoucím Hvězdárny v Kroměříži.[1] Jedná se o občanské sdružení, které je kolektivním členem České astronomické společnosti a působí zde jako odborná skupina

[2] Amatérská síť CENeNt je pak spolu se slovenskou profesionální sítí SVMN (Slovak Video Meteor Network) součástí nadnárodní databáze EDMOND (European viDeo MeteOr Network Database).