Záruba Pfeffermann Josef


Inženýr Jos. Záruba Pfeffermann narodil se roku 1869 v Praze a po studiích byl technickým poradcem dr. Aug. Zátky v C. Budějovicích. Byl účasten vynikající měrou v českém odboji a stal se po převratu členem Národního výboru a prvního Národního shromáždění. Astronomii pěstoval od studentských let a zvláštní pozornost věnoval studiu staveb hvězdáren a optických přístrojů. Bohužel jeho snahy o velkorysé vybudování observatoří na půdě nově se rodícího státu v době hospodářsky velmi příznivé, nenalezly ohlasu. Se zálibou pracoval v optice a známý jest jeho lomený zrcadlový reflektor a výpočet objektivu tripletu o světlosti 1 , s kulovou plochou zrcadlovou.