Vandas Marek

Vandas Marek

 

*21.5.1956 Písek

astronom

Absolvent astronomie a astrofyziky na MFF UK v Praze 1980, od r. 1982 pracuje v Astronomickém ústavě AV ČR v Praze, kde od r. 1992 vede oddělení fyziky okolí Země. Zabývá se fyzikou plazmatu slunečního větru, urychlováním nabitých částic na rázových vlnách a problematikou slunečních výronů hmoty do meziplanetárního prostoru a jejich vlivu na Zemi.