Vrátník Alois

Vrátník Alois

(* 19. 11. 1911, † 1992 )

Jeden z předních pozorovatelů meteorů, proměnných hvězd a Slunce. Prováděl také vizuální i fotografické pozorování umělých družic Země. Zajímal se rovněž o optické přístroje. Byl vedoucím sekce proměnných hvězd a působil jako odborný pracovník Štefánikovy hvězdárny v Praze.