Weinek Ladislav

Weinek Ladislav

 

13.2.1848 Buda (Ofen) (dnes část Budapešti, Maďarsko)   12.11.1913 Praha

něm. astronom působící v Čechách

Základní a střední školy absolvoval v Maďarsku, později (1865–1873) studoval ve Vídni. Doktorát získal v Jeně 1879, od r. 1875 observátorem na hvězdárně v Lipsku, odkud byl 1883 povolán do Prahy na německou část university a stal se ředitelem hvězdárny v Klementinu (na dosmrti) a profesorem astronomie. 1893 získal v Berkeley (USA) čestný doktorát (Sc. Doctor Hon.). Byl především pozorovatelem, dbal na systematičnost a přesnost pozorování. Zpřesnil zeměpisnou šířku Klementina. Pozoroval kolísání výšky pólu v 90.letech min. století. Pozoroval měsíční povrch a spolu s využitím fotografií z Lickovy a pařížské hvězdárny vytvořil fotografický atlas Měsíce (asi 200 listů) (1897–1900). Autor četných vědeckých článků.