Česká astronomická společnost sdružuje několik stovek členů – milovníků astronomie – z řad profesionálů i amatérů. Najde se mezi nimi mnoho výjimečných osobností, které svým nadšením, odhodláním a prací významně přispívají k vědeckému poznání, šíření znalostí nebo šíření dobrého jména české astronomie. Jedním z milých úkolů Společnosti je na tyto osobnosti poukázat, ocenit jejich činnost a možná je tím i povzbudit do další práce. Neméně důležité je pak představení těchto osobností a jejich práce široké veřejnosti. Za tímto účelem zřídila ČAS v průběhu historie hned několik ocenění. Některé přetrvaly, jiné zanikly, některé nové naopak v budoucnu jistě vzniknou. Nejstarším oceněním, které je udělováno s přestávkou od roku 1938 je Cena Františka Nušla za celoživotní dílo. Z aktuálně udělovaných cen dále jmenujme Kopalovu přednášku, která oceňuje významné vědecké výsledky, Cena Zdeňka Kvíze vyzdvihuje vědeckou činnost konkrétně v oboru meziplanetární hmoty, proměnných hvězd nebo popularizaci a výuce. Dále vznikla Littera astronomica propagující literární díla a Cena Jindřicha Zemana zaměřující se na astrofotografii.  V následující části si jednotlivé ceny představíme detailněji, a to včetně stručných medailonků jejich laureátů.

Udílené ceny ČAS

Cena Františka Nušla

Stránka na astro.cz    Toto prestižní ocenění je pojmenováno po dlouholetém předsedovi ČAS prof. Františku Nušlovi. Jedná se zároveň o nejstarší cenu udělovanou Českou astronomickou společností. Vznik tohoto ocenění se datuje až do roku 1937. V tomto roce totiž prof. Fr. Nušl slavil své 70. narozeniny, a právě při této příležitosti...

Kopalova přednáška

Stránka na astro.cz   Ocenění nese jméno po významném českém astronomovi prof. RNDr. Zdeňku Kopalovi, DSc. První úvahy o zřízení této ceny lze datovat až do roku 2001. V tomto roce byl zvolen nový výkonný výbor Společnosti a na jeho prvním zasedání, které se konalo 28. dubna, přišel s touto myšlenkou RNDr. Jiří Grygar, CSc. Již...

Littera astronomica

Stránka na astro.cz   Jak samotný název napovídá, tato cena České astronomické společnosti má za cíl ocenit takové osobnosti, které se svým literárním dílem významně přispěly k popularizaci astronomie a souvisejících oborů v ČR. Vznikla v roce 2002 a jejími duchovními otci jsou Petr Bartoš, který se stal také jejím prvním správcem,...

Cena Zdeňka Kvíze

Stránka na astro.cz   Tato cena nese pojmenování po předním českém astronomovi a významném členu České astronomické společnosti Zdeňku Kvízovi. Na jeho počest je udělována astronomům za odbornou nebo vědeckou činnost ve třech Kvízových hlavních oborech, tedy studium meziplanetární hmoty, studium proměnných hvězd, popularizace a výuka...

Čestní členové ČAS

  Česká astronomická společnost volí na svém sjezdu čestné členy ČAS významné domácí nebo zahraniční vědecké nebo odborné pracovníky.   2017     Jára Cimrman             prof. RNDr. Miloslav Druckmüller,...

Čestná uznání

  Za mimořádné zásluhy o rozvoj České astronomické společnosti byly udělené v listopadu 2007 při příležitosti 90 let ČAS čestná uznání.   Za mimořádné zásluhy o rozvoj České astronomické společnosti byly udělené v listopadu 2007 při příležitosti 90 let ČAS čestná uznání. Astronomický ústav AV ČR Společnost Astropis Zdeněk Bardon Petr...

Proměnář roku - Cena Jindřicha Šilhána

Stránka na astro.cz   Cena je určena pro aktivní pozorovatele proměnných a byla založena Sekcí proměnných hvězd a exoplanet České astronomické společnosti v roce 2000. Konkrétně byla vyhlášena 11. listopadu na plenární schůzi výboru B.R.N.O., což je výzkumný projekt uvedené Sekce zabývající se pozorováním a výzkumem zákrytových...

Cena Jindřicha Zemana za astrofotografii roku

Stránka na astro.cz   Cena je určena nejlepším profesionálním nebo amatérským astronomům/-kám za významné astrofotografické výsledky. Laureátem může být pouze autor vítězného snímku v soutěži Česká astrofotografie měsíce (ČAM). Porota této soutěže podává návrh na udělení ceny výkonnému výboru ČAS, který návrh schvaluje. Oceněný obdrží...

Cena Ladislava Schmieda

  Hvězdárna Františka Pešty desítky let spolupracovala s Ladislavem Schmiedem z Kunžaku na pozorování sluneční aktivity. Po úmrtí pana Schmieda pak iniciovala ustavení Ceny Ladislava Schmieda, která je určená pro jednotlivce, zabývající se vizuálním pozorováním sluneční aktivity.   Cenu...

Cena Josefa a Jana Friče

  10. září 1945 zemřel zakladatel Ondřejovské hvězdárny Dr. Josef Jan Frič. Necelý měsíc poté, dne 8. 10., adresoval Josef Klepešta výboru Československé astronomické společnosti dopis, v němž navrhuje uctít památku Dr. Friče založením fondu nesoucího jméno po obou bratrech, tedy fond Josefa a Jana Friče. Sám na tento fond poukázal...

Cena Antonína Vítka

Stránka na astro.cz   Cena Antonína Vítka za významnou činnost v oboru popularizace kosmonautiky byla zřízena Astronautickou sekcí České astronomické společnosti v roce 2018. Je udělována každoročně za významnou činnost popularizátorům kosmonautiky a vědních oborů s kosmonautikou souvisejících. Poprvé byla udělena v roce 2018.   Statut...

Medaile Tedeáše Hájka z Hájku

Stránka na astro.cz      

Brlkova cena

Stránka na astro.cz   Cena  Petra Brlky  byla udělována mezi lety 1969–1989 a v současné době se již neuděluje. Jednalo se o cenu pro nejlepšího mladého amatéra z řad členů meteorické sekce a vyzdvihovala se především pozorovací aktivita a zpracování napozorovaného materiálu. Cena byla pojmenována na počest tragicky...
Záznamy: 1 - 13 ze 13