Proměnář roku - Cena Jindřicha Šilhána

Stránka na astro.cz

 

Cena je určena pro aktivní pozorovatele proměnných a byla založena Sekcí proměnných hvězd a exoplanet České astronomické společnosti v roce 2000. Konkrétně byla vyhlášena 11. listopadu na plenární schůzi výboru B.R.N.O., což je výzkumný projekt uvedené Sekce zabývající se pozorováním a výzkumem zákrytových dvojhvězd. Toto ocenění bylo zřízeno na počest toho roku zesnulého významného astronoma a pozorovatele proměnných hvězd Jindřicha Šilhána, proto se o ní mluví jako o ceně Jindřicha Šilhána „Proměnář roku“. Jejím cílem je ocenit především vynikající pozorovatelské výsledky. Je udělována každoročně na tradiční listopadové konferenci o výzkumu proměnných hvězd, na této akci se schází jak profesionální, tak amatérští pozorovatelé. Při založení ceny se výbor Sekce rozhodl, že první laureát bude vyhlášen na konferenci v roce 2001. Statut ceny byl zveřejněn v sekčním časopise Perseus 2/2001.  

 

Statut ceny Proměnář roku

  1. Ocenění "Proměnář roku" uděluje každoročně výbor B.R.N.O. - sekce pozorovatelů proměnných hvězd ČAS (dále jen sekce).
  2. Návrhy na ocenění může podat kterýkoli člen sekce do 28. 10. příslušného roku předsedovi sekce.
  3. Kandidátem na toto ocenění může být i nečlen sekce.
  4. Ocenění se uděluje za vynikající pozorovatelské výsledky, objevy nových proměnných hvězd, vývoj nových metod výzkumu proměnných hvězd, publikaci výsledků pozorovatelské ale i teoretické práce v oblasti proměnných hvězd, případné zvláště významné další činnosti v oblasti výzkumu proměnných hvězd.
  5. Oceněný kandidát získá diplom a volné členství (bez hrazení členských příspěvků) v ČAS a sekci na následující kalendářní rok. V případě, že oceněným je nečlen sekce nebo ČAS, je mu za stejných zvýhodněných podmínek nabídnuto členství.
  6. Výbor sekce vyhlašuje laureáta ocenění během konference o výzkumu proměnných hvězd v listopadu daného roku, případně prostřednictvím svého členského věstníku Perseus.
  7. Tento statut schválil výbor sekce na svém jednání dne 11. 11. 2000.

 

Laureáti ceny Proměnář roku

2001 - doc. Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D. (*8. 3. 1984)

2002 - Ladislav Šmelcer (*5. 5. 1966)

2003 - Kamil Hornoch (*5. 12. 1972)

2004 - Pavol Amigo Dubovský (*28. 2. 1967)

2005 - Ing. David Motl

2006 - RNDr. Petr Svoboda (*13. 10. 1966)

2007 - Anton (Antonín) Paschke (20. 9. 1946)

2008 - Mgr. Jerzy Speil (*25.4.1949, †19. 2. 2015)

2009 - RNDr. Hana Kučáková, Ph.D. (*4. 5. 1981)

2010 - Mgr. Martin Lehký (*25. 10. 1972, † 18. 11. 2020)

2011 - Jaroslav Trnka (*1976, †27. 4. 2017)

2012 - Ing. Pavel Cagaš Ph. D. (*5. 2. 1966)

2013 - Mgr. Kateřina Hoňková, Ph.D. a Ing. Jakub Juryšek

Mgr. Kateřina Hoňková, Ph.D. (*1989)

Ing. Mgr. Jakub Juryšek, Ph.D. (*1989)

2014 - Robert Uhlář (*8. 4. 1953)

2015 - Dipl. Ing. Reinhold Friedrich Auer (*12. 12. 1948)

2016 - Bc. Martin Mašek (*10. 8. 1988)

2017 - Filip Walter (*1977) ?