Brlkova cena

Stránka na astro.cz

 

Cena  Petra Brlky  byla udělována mezi lety 1969–1989 a v současné době se již neuděluje. Jednalo se o cenu pro nejlepšího mladého amatéra z řad členů meteorické sekce a vyzdvihovala se především pozorovací aktivita a zpracování napozorovaného materiálu. Cena byla pojmenována na počest tragicky zesnulého předsedy meteorické sekce Petra Brlky. Poprvé byla udělena Československou astronomickou společností za rok 1968, následně však došlo k přerušení udílení z organizačních důvodů. Obnovena byla až po čtyřech letech a poté se udělovala za roky 1972–1984 a 1986–1988. Proces byl takový, že předseda meteorické sekce podával jménem výboru sekce návrh na udělení ceny ústřednímu výboru ČAS, který laureáty následně na svém zasedání schvaloval. Podnět k vytvoření této ceny vzešel od RNDr. Jiřího Grygara, CSc., který tehdy zastával funkci předsedy komise pro práci s mládeží.

 

Laureáti ceny

1987 - Mgr. Petr Pravec, Ph.D. (1967) 

1986 - RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. (1962)          

1984 - Luboš Glac (1964)         

1983 - Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D. (1963)         

1983 - RNDr. Ivana Valičová (1963)     

1982 - RNDr. Boris Míč (1961) 

1981 - Helena Nováková (1953-2014)   

1980 - Mgr. Tomáš Stařecký (1962)     

1979 - Ing. Vladimír Homola (1956)    

1978 - Milan Vlček (1946)        

1977 - Miroslav Zajdák (1959) 

1976 - PhDr. ThMgr. Vladimír Přibyl (1954)   

1975 - Ing. Štěpán Paschke (1953)      

1974 - RNDr. Daniel Očenáš, CSc. (1949)        

1973 - RNDr. Jan Hollan (1955)          

1973 - Jaroslav Mazurkiewicz (1957-1979)       

1972 - Vojtěch Nečas (1951-1992)        

1972 - Zdeněk Štorek (1950)   

1968 - Mgr.  Miroslav Šulc  (1941)