Cena Jindřicha Zemana za astrofotografii roku

Cena Jindřicha Zemana za astrofotografii roku

Stránka na astro.cz

 

Cena je určena nejlepším profesionálním nebo amatérským astronomům/-kám za významné astrofotografické výsledky. Laureátem může být pouze autor vítězného snímku v soutěži Česká astrofotografie měsíce (ČAM). Porota této soutěže podává návrh na udělení ceny výkonnému výboru ČAS, který návrh schvaluje. Oceněný obdrží diplom, plaketu a sponzorský dar, může také pronést přednášku. Cena je pojmenována po významném amatérském astrofotografovi Jindřichu Zemanovi. Její vznik inicioval v roce 2012 vášnivý amatérský astrofotograf Zdeněk Bardon, výkonný výbor ji zřídil na svém zasedání dne 12. září a pověřil Z. Bardona vypracováním statutu. Ten byl VV schválen 12. 12. 2012.   V roce 2017 pak byla na podporu mladé generace zřízena Cena Jindřicha Zemana Junior, která je určena fotografům do 18 let. Partnerem a podporovatelem ceny je sekce ČAS Amatérská prohlídka oblohy (APO) a Slovenský zväz astronómov.

 

Za snahou ocenit české a slovenské astrofotografy můžeme jít ale až do roku 2003, tehdy se kolem Hvězdárny v Úpici soustředili astrofotografičtí nadšenci a s podporou firmy ProjectSoft z Hradce Králové, která se mimo jiné zabývá rekonstrukcí, robotizací a automatizací astronomických dalekohledů, uspořádali první astrofotografickou soutěž. Konala se v roce 2003 a 2004, ale ani jeden z ročníků neměl velkého ohlasu, sešlo se jen málo snímků. Zlom na stal o rok později, 1. 12. 2005 vyhlásili nadšenci soustředění kolem úpické hvězdárny a Východočeské pobočky ČAS pod vedením Zdeňka Bardona předkolo nové soutěže s názvem Česká astrofotografie měsíce. Soutěž se ujala, kromě podpory firmy ProjectSoft získala i mediální podporu ze strany ČAS. Na soutěž brzy navazoval titul Astrofotograf roku, který byl Společností udělován za roky 2006–2011. Od roku 2012 se transformoval právě do Ceny Jindřicha Zemana.  

 

Statut Ceny Jindřicha Zemana

Definice Ceny

 1. Cena Jindřicha Zemana za astrofotografii roku (dále jen Cena) je zřízena k uctění amatérského astrofotografa pana Jindřicha Zemana (* 31. 1. 1894, † 18. 11. 1978). Cenu uděluje Česká astronomická společnost poprvé za rok 2012 a navazuje na dříve udělovaný titul „Astrofotograf roku“ 2006-2011.
 2. Cena Jindřicha Zemana je určena pro ocenění profesionálního nebo amatérského astronoma/astronomky za významné astrofotografické výsledky, dosažené za uplynulý rok v soutěži Česká astrofotografie měsíce (dále jen ČAM).
 3. Z důvodů podpory mládeže byla v roce 2017 zřízena Cena Jindřicha Zemana Junior a je určena pro fotografy do 18 let věku včetně
 4. Ceny je udělovány nejvýše jednou v roce.
 5. Ceny se v daném roce udělují nejvýše jednomu člověku. Dělení Ceny je výjimečně možné jen v případě, jestliže kandidáti po významnou dobu intenzívně spolupracovali.
 6. Ceny nemusí být v daném roce uděleny.
 7. Ceny nejsou právně vymahatelné.

Organizace Ceny

 1. Laureátem Ceny může být pouze vítěz soutěže ČAM v uplynulém roce. Pravidla soutěže ČAM jsou veřejně dostupná na internetových stránkách České astronomické společnosti.
 2. Návrh na udělení Ceny Výkonnému výboru podává porota ČAM prostřednictvím svého předsedy.
 3. Předseda poroty je jmenován Výkonným výborem na dobu neurčitou.
 4. Členové poroty jsou jmenováni předsedou poroty na dobu neurčitou. Jména členů poroty dává předseda poroty Výkonnému výboru na vědomí.
 5. Za správu Ceny odpovídá předseda poroty ČAM.

Udělení Ceny

 1. Nejzazším termínem pro podání návrhu laureáta k udělení ceny za uplynulý rok Výkonnému výboru je 31. leden.
 2. Udělení Ceny pro daný rok vstupuje v platnost schválením návrhu Výkonným výborem. V opačném případě Cena pro daný rok není udělena. Výkonný výbor je povinen se k udělení Ceny vyjádřit nejpozději při svém řádném jednání bezprostředně následujícím po doručení návrhu, a pokud se nesejde, pak do dvou měsíců elektronicky.
 3. O způsobu a příležitosti předání Ceny rozhoduje porota ČAM po konzultaci s Výkonným výborem.
 4. Při udělení Ceny je laureátovi předán diplom a plaketa. Je-li laureát ochoten přednést přednášku o svém díle nebo na jiné související téma, je to vítáno.

 

Laureáti dřívějšího titulu Astrofotograf roku

2006 - prof. RNDr. Miroslav Druckmüller, DrSc. (*24. 9. 1954)

2007 - Ing. Martin Myslivec (*1973)

2008 - Jan Hovad (*1987)

2009 - Jiří Linet (*1963)

2010 - Luděk Hamr (*1959)

2011 - Ing. Pavel Cagaš, PhD. (*5. 2. 1966) Ing. Václav Přibík (*26. 9. 1978 ???)

 

Laureáti Ceny Jindřicha Zemana

2012 - Libor Richter (*1975)

2013 - Ing. Pavel Štarha, PhD. (*1974)

2014 - Vlastimil Musil (*1973 nebo 1974 ???)

2015 - Pavel Pech (*1980)

2016 -   Pavel Prokop   (*1971)

2017 - prof. RNDr. Miroslav Druckmüller, DrSc. (*24. 9. 1954)

2017 - Bc. Petr Horálek (*21. 7. 1986)

 

Laureát Ceny Jindřicha Zemana Junior

2017 - Matúš Motlo