Cena Ladislava Schmieda

Cena Ladislava Schmieda

 

Hvězdárna Františka Pešty desítky let spolupracovala s Ladislavem Schmiedem z Kunžaku na pozorování sluneční aktivity. Po úmrtí pana Schmieda pak iniciovala ustavení Ceny Ladislava Schmieda, která je určená pro jednotlivce, zabývající se vizuálním pozorováním sluneční aktivity.

 

Cenu uděluje:  

 • Hvězdárna Františka Pešty Sezimovo Ústí
 • Sluneční sekce České astronomické společnosti

 

O udílení ceny rozhoduje Komise v počtu 5 osob, do komise byli nominováni:

 • Petr Bartoš - za Hvězdárnu Františka Pešty Sezimovo Ústí
 • Milan Vavřík - za Hvězdárnu Františka Pešty Sezimovo Ústí
 • Martina Pavelková - za Sluneční sekci České astronomické společnosti
 • Vlastislav Feik - za Sluneční sekci České astronomické společnosti
 • Michal Švanda - za Sluneční oddělení AsÚ AV ČR

 

Cena se udílí:

 • obvykle 1x ročně
 • obvykle laureátům, kteří v daném roce překročili příslušnou hranici počtu pozorování

 

Cena se uděluje v jednotlivých stupních dle počtu vizuálních pozorování registrovaných v systému ČESLOPOL:

 1. diamontový    7500     
 2. platinový        5000     
 3. zlatý               2500     
 4. stříbrný          1000     
 5. bronzový         500      
 6. dřevěný           100      
 

Statut ceny Ladislava Schmieda

Definice ceny

 1. Cenu Ladislava Schmieda - dále jen Cenu - uděluje společně:
 • Hvězdárna Františka Pešty Sezimovo Ústí
 • Sluneční sekce České astronomické společnosti
 1. Cena je určena k ocenění jednotlivce, zabývající se vizuálním pozorováním sluneční aktivity.
 2. Cena se uděluje jednou v roce. Cenu je možné v daném roce neudělit.

Organizace ceny

 1. Cena má několik úrovní závisejících na množství odvedených pozorování daným pozorovatelem. Úrovně Ceny jsou rozvrženy:
 • diamantový   7500    čestný list + plaketa gravírovaná do skla
 • platinový       5000    čestný list + plaketa kovová (imitace platiny)
 • zlatý              2500    čestný list + plaketa kovová (imitace zlata)
 • stříbrný         1000    čestný list + plaketa kovová (imitace stříbra)
 • bronzový        500     čestný list + plaketa kovová (imitace bronzu)
 • dřevěný          100     čestný list + plaketa gravírovaná do dřeva
 1. Při udělení Ceny je laureátovi předán diplom a plaketa.
 2. Komise Ceny je pětičlenná, ve složení:
 • 2 zástupci za Hvězdárnu Františka Pešty Sezimovo Ústí
 • 2 zástupci za Sluneční sekci České astronomické společnosti
 • 1 zástupce za Sluneční oddělení AsÚ AV ČR

zástupce nominují jednotlivé organizace.

 1. O způsobu předání Ceny v daném roce rozhoduje komise Ceny.
 2. Návrhy na udělení Ceny podávají správci pozorovacích statistik dle počtu vizuálních pozorování registrovaných v síti ČESLOPOL ke konci předchozího roku.
 3. Na udělení ceny nevzniká právní nárok.

Rozhodnutí o udělení ceny

 1. Komise Ceny projedná došlé návrhy v 1. pololetí daného roku a o udělení rozhodne korespondenční nebo elektronickou formou.
 2. Tento statut byl schválen na společném jednání dne 1.4.2022.Více zde: https://www.hvezdarna-fp.eu/projekty/slunecni-aktivita/cena-ladislava-schmieda/