Kolektivní členové do roku 1958

Kolektivní členové ČAS

Astronomický odbor při LUH v Plzni

  Počátek historie velkého zájmu lidí v Plzni o astronomii zřejmě připadá rok 1837, kdy bratranec Bedřicha Smetany, Josef František Smetana, doktor filozofie, profesor na filozofickém ústavu v Plzni, napsal vůbec první českou publikaci o...

Geofyzikální ústav

  Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky navazuje na Státní ústav pro geofysiku, který vznikl na sklonku r. 1920 (zakládací listina). Vytvoření ústavu inicioval v počátcích existence České republiky profesor Přírodovědecké fakulty UK v...

Literární a čtenářský spolek Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem

  Počátky knihovnictví ve Dvoře Králové nad Labem Počátky organizovaného královédvorského knihovnictví spadají do čtyřicátých let 19. století, kdy vznikla „Česká kněhárna měšťanstva královského věnného města Dvora Králové“. Ta začala půjčovat...

Obecní knihovna v Oseku u Duchcova

  Městská lidová knihovna v Oseku byla po Barákově lidové knihovně v Duchcově založené roku 1897, druhou českou veřejnou knihovnou na hornickém severu. Jejím zakladatelem byl horník Václav Draxl, pozdější redaktor a poslanec, jeden z...

Optikotechna

  Založena z podnětu Doc. Aloise Mazurka, profesora na místní Průmyslové škole, velmi výrazné a houževnaté osobnosti. Doc. Mazurek se intenztivně zajímal o optiku, věnoval se samostudiu a usiloval o zavedení výuky optického oboru na Průmyslové...

Přírodovědecká společnost v Moravské Ostravě

  Z dějin Přírodovědecké společnosti. Již dávno byla na Ostravsku, kde je školství tak vyvinuto a také dosti inteligence přírodovědecky vzdělané a pracující (inženýrů, lékařů),  pociťována potřeba spolku, který by po. příkl....

Société Astronomique Flammarion de Geneve

  Ženevská astronomická společnost je nezisková asociace na podporu astronomie a příbuzných věd. Založena byla dne 9. února 1923 ve švýcarské Ženevě, pod názvem Société astronomique Flammarion, a je inspirována duchem a metodami Camille...

Srb a Štys, továrna přesných měřících přístrojů

  Srb a Štys, továrna přesné mechaniky a optiky byla česká továrna na optické a mechanické přístroje. Byla založena Jaroslavem Srbem (1893–1967) a Josefem Štysem (1889–1950) dne 21. listopadu 1919. Nejdříve se zabývali opravami hodin a...

Státní reálné gymnázium v Hodoníně

  Vlastenecký spolek Matice Hodonská zahájil svou činnost v Hodoníně 29. dubna 1894. Jeho vzniku předcházely národopisné aktivity vyvolané úspěchem České chalupy na Jubilejní zemské výstavě roku 1891 v Praze, jednou z nich byla i Hospodářská a...

Vojenský zeměpisný ústav

  Koncem roku 1925 byla dokončena a Vojenskému zeměpisnému ústavu předána do užívání novostavba budovy v Praze XIX-Bubenči, Bučkova ulice 620 (nyní Praha 6-Dejvice, Rooseveltova ulice 620/23). V prvním čtvrtletí roku 1926 pak byly všechny...
Záznamy: 1 - 10 ze 11
1 | 2 >>