Optikotechna

Optikotechna

 

Založena z podnětu Doc. Aloise Mazurka, profesora na místní Průmyslové škole, velmi výrazné a houževnaté osobnosti. Doc. Mazurek se intenztivně zajímal o optiku, věnoval se samostudiu a usiloval o zavedení výuky optického oboru na Průmyslové škole. Jeho úsilí došlo naplnění a v roce 1933 se jeho přání a sny realizovaly v nově vzniklé firmě. Počáteční kapitál vložil Ing. Alois Beneš, stavitel v Přerově.

Firma zpočátku vyráběla jen optické komponenty, kondenzory, zvětšovací skla apod. V roce 1933 však Doc. Mazurek vyvinul první československý zvětšovací objektiv Benar a tím určil další zaměření firmy.

Firma v průběhu dvou následujících let zakoupila od pana Kalusche licenci na výrobu zvětšovacích přístrojů, později se civilní výroba rozšířila i na fotoaparáty, projektory 8mm, 9,5 mm a 16mm a na profesionální 35mm a 70mm projektory.

V roce 1935 pod tíhou politckých událostí Československá armáda hledala možnosti vyzbrojení vojsk kvalitní optikou a proto Ing. Beneš prodal firmu Zbrojovce Brno. Zbrojovka do rozvoje firmy výrazně investovala, postavila za městem nové výrobní budovy a vznikl základ dnešní Meopty.

V průběhu 2. světové války podléhala Optikotechna zcela vedení německého Abwehru a vyráběla optické přístroje pouze pro německou armádu. Civilní výroba se realizovala jen okrajově.

V průběhu války bylo popraveno nebo umučeno celkem 17 zaměstnanců firmy, jimž je věnován památník Matka vlast sochaře Bajáka před hlavní budovou.

Po válce byla firma znárodněna a ještě v roce 1945 přejmenována na Meoptu (ME- mechanická OPTA - optická výroba).

Firma pokračovala ve výrobě zvětšovacích přístrojů (Axomat, Opemus, Magnifax) včetně příslušenství a objektivů (Meogon, Belar), fotoaparátů (Flexaret), snímacích kamer (Admira), projektorů 8mm, 16mm (Meoclub), profesionálních kinoprojektorů 35mm a 70mm (Meopton) a dalších výrobků (refraktometry, důlní refraktometry, dalekohledy, puškohledy, teodolity apod.). Postupem času ovšem byly některé výrobkové skupiny přesouvány do pobočných závodů (Meopta Hynčice, Brno, Praha) nebo v rámci RVHP zcela převedeny do jiných zemí, naopak byla velmi posilována výroba vojenská.

V 70.- 80. letech pak v hlavním závodě v Přerově zůstala jen výroba zvětšovacích přístrojů, projektorů, kinoprojektorů a vojenská výroba ovládla výrobní kapacity závodu z více než 75%.

To se stalo firmě osudným v letech devadesátých, zvláště v období vojenské konverze.

 

Odkaz: MEOPTA