Státní reálné gymnázium v Hodoníně

Státní reálné gymnázium v Hodoníně

 

Vlastenecký spolek Matice Hodonská zahájil svou činnost v Hodoníně 29. dubna 1894. Jeho vzniku předcházely národopisné aktivity vyvolané úspěchem České chalupy na Jubilejní zemské výstavě roku 1891 v Praze, jednou z nich byla i Hospodářská a národopisná výstava v Hodoníně v roce 1892.

Její příprava ve spolupráci hodonínských vlastenců se sousedním Záhořím vedla k uvědomění, že Hodonín jako přirozené středisko moravského Slovenska se musí stát i osvětovým střediskem. Silně byla pociťována potřeba založení české reálky pro Slovensko (obyvatelé Slovácka a sousedního Slovenska byli chápáni jako Slováci z obou břehů řeky Moravy).

Z darů obyčejných lidí vznikla částka potřebná pro první školní rok. Po jednání s Ústřední maticí školskou v Praze byla založena Matice Hodoňská a c. k. ministerstvo kultu a vyučování zřízení České reálky v Hodoníně následně schválilo. Její provoz finančně zajišťovaly obě nadace.

Prvním ředitelem české matiční reálky se stal významný pedagog, literární historik a archeolog profesor František Augustin Slavík. Zpočátku reálka sídlila provizorně v soukromí, ale ve školním roce 1896/97 se začalo vyučovat v nové, z darů postavené budově na křižovatce dnešních ulic Měšťanská a Horní Valy.

V roce 1898 byla reálka pozemštěna. Studovali zde především chlapci z Hodonína a okolí, ale také z Čech, Slezska, Uher a Dolních Rakous. Dívky zde jako privatistky mohly studovat od roku 1905, ovšem na denním studiu až po vzniku Československa. Vyučování bylo zakončeno maturitou.

realkaOLD

Reálka, již v různých letech navštěvovalo od počátečních třiašedesáti až po pět set dětí, byla postupně přeměněna na státní reálné gymnázium. V roce 1943 byla jeho budova zabrána pro potřebu vojska a v dubnu 1945 poškozena výbuchy, a to tak silně, že v následujícím roce musela být stržena. Dnes na jejím místě stojí sedmipatrový bytový dům.

Při své návštěvě Hodonína dne 18. června 1924 T. G. Masaryk přešel k budově české reálky z náměstí a od bývalého rodného domu. Na pozdrav jejího ředitele Antonína Palečka odpověděl: „Dějiny vaší reálky jsou dějinami metod, jakými jsme pracovali za dob nesvobody. Hodoňská Matice, jako celá řada podobných institucí jinde, byly pionýry našeho národního vzdělání. Váš sbor vykonal veliký kus národní práce. Pokračujte tedy ve svobodné škole a vychovejte slušné lidi.“

(President mezi svými. Druhý zájezd na Moravu a návštěva Slezska v roce 1924. Články a zprávy Lidových novin. Praha, 1924, s. 25.)

 

Zdroj: https://hodonin.eu/ceska-realka/d-1112605