Société Astronomique Flammarion de Geneve

Société Astronomique Flammarion de Geneve

 

Ženevská astronomická společnost je nezisková asociace na podporu astronomie a příbuzných věd.

Založena byla dne 9. února 1923 ve švýcarské Ženevě, pod názvem Société astronomique Flammarion, a je inspirována duchem a metodami Camille Flammariona, zakladatele Société astronomique de France a autora velkého množství populárních astronomických publikací.

Po turné po konferencích pořádaných Ferdinandem Quénissetem ve Švýcarsku, a zejména po té, která se konala v Reformačním sále, který se nachází na Rue du Rhône v Ženevě, založila skupina asi padesáti lidí 11. března 1923 Astronomickou společnost Flammarion, jejíž cílem je praktické studium chuti k astronomickým studiím. 

Stanovy Ženevské astronomické společnosti přijímá ustavující valná hromada 8 března 1923, při níž se volil první výbor. Prvním prezidentem byl pan J.H. Jeheber, knihkupec. Astronom Camille Flammarion byl poté jmenován čestným prezidentem a jeho žák Ferdinand Quénisset čestným členem.

První prostory sdružení se nacházejí v kasinu Saint-Pierre, 3 rue de l'Évêché a observatoř na střeše Maison du Faubourg v okrese Saint-Gervais. 21. března 1946, během valné hromady byl upraven článek 1 stanov: společnost se nyní nazývá Geneva Astronomical Society a jejím cílem je rozvoj a šíření astronomie a věd s ní souvisejících.

 

Odkaz na domovskou stránku: https://www.astro-ge.net/