Výzkum

1805 - Srovnání pádu meteorických kamenů u Strkova s pády na jiných místech

01.02.2015 08:41
Na podkladě těchto protokolů získaných na konci 18. století, provedl dr. J. Mayer srovnání pádu meteorických kamenů u Strkova s těmi pády, které byly pozorovány na jiných místech, přiložené kameny podrobil zkoumání a o výsledcích napsal: Jestliže se srovná případ, který se zde v Čechách přihodil...

1811 - statě Florense Friedricha Chladniho o strkovských meteoritech

01.02.2015 08:42
Roku 1811 uveřejňuje Florens Friedrich Chladni ve své knize "Über Feuer Meteore und über die mit denselben herabgefallenen Massen", statě o strkovských meteoritech. Také on opakuje zprávy z pojednání prof. J. Steplinga "De pluvia lapidea anni 1753 ad Strkov et eisus causis meditatio" z roku 1754,...

1820 - K. Schreibers popisuje dva meteory

01.02.2015 08:43
K. Schreibers, ředitel dvorního mineralogického kabinetu ve Vídni, ve svém díle "Beyträge zur Geschichte und Kenntniss meteorischer Stein und Metall-Massen", vydaném ve Vídni v roce 1820 uvádí, že padající kameny vydatného hromadného pádu meteorických kamenů ze dne 3. července 1753 o 8. hodině...

1825 - Maxmilian Millauer popisuje meteorit uložený v klášteře ve Vyšším Brodě

01.02.2015 08:44
Dne 10. září 1825 provedl Maxmilian Millauer v klášteře ve Vyšším Brodě popis jednoho meteorického kamene z hromadného pádu meteorických kamenů u Strkova následovně: Je čtyřhranný, ale nepravidelně. Váží 3 loty, 3 kventlíky a 45 gránů (přes 67 g). Je téměř jeden coul dlouhý (26 mm), právě tak...

1843 – popis meteoritů uložených ve dvorním mineralogickém kabinetu

01.02.2015 08:45
Kustod dvorního mineralogického kabinetu ve Vídni Paul Partsch vydal v roce 1843 pojednání "Die Meteoriten oder vom Himmel gefallenen Steine und Eisenmassen, Wien". V tomto pojednání uvedl přehled a pořadí meteoritů ve dvorním mineralogickém kabinetu, jak jsou vystaveny, dále přehled podle pádu a...

1859 - začlenění meteoritů do řad a oblastí

01.02.2015 08:47
V roce 1859 popisuje K. von Reichenbach ve své knize "Anordnung und Eintheilung der Meteoriten" začlenění známých meteoritů do řad a oblastí. Strkovský meteorický kámen pod názvem Táborský zařadil do třetí skupiny s označením temně šedý se specifickou vahou 3,65. V tabulce analýz meteoritů je...

1863 - G. Rose rozebírá složení jak železných, tak kamenných meteoritů

01.02.2015 08:49
V pojednání "Beschreibung und Eintheilung der meteoriten auf Grund der Sammlung im mineralogischen Museum in Berlin", Berlin, vydaném v roce 1863, rozebírá G. Rose složení jak železných, tak kamenných meteoritů. V přehledu meteoritů uložených v mineralogickém muzeu v Berlíně, jsou strkovské...

1879 - Herman Škorpil píše o českých povětroních

01.02.2015 08:50
V roce 1879 uveřejňuje zprávy o českých povětroních Herman Škorpil v č. 4. roč. IX. časopisu Vesmír. O strkovských meteorických kamenech píše jako o kameni táborském, že z mnoha kamenů, které spadly po výbuchu tom u Strkova (jižně od Tábora) a to na prostoře půl hodiny dlouhé a čtvrt hodiny široké,...

1885 - zatřídění v mineralogickém dvorním kabinetu ve Vídni

01.02.2015 08:51
Roku 1885 v "Meteoritensammlung des K. K. mineralogischen Hofkabinetes in Wien", podle stavu k 1. 5. 1885, zaznamenává dr. A. Březina kamenné meteority z hromadného pádu meteorických kamenů u Strkova takto: Podle systému tehdejšího ředitele mineralogického dvorního kabinetu ve Vídni. G. Tschermaka,...

1894 - prvé jejich cílevědomé chemické vyšetření a nové zařazení

01.02.2015 08:53
V roce 1894 píše E. Cohen ve svém díle "Meteoritenkunde'. o strkovských meteoritech, že prvé jejich cílevědomé chemické vyšetření provedl v roce 1802 E. Howard. Na prach působil magnetem, aby oddělil ryzé železo od křemičitanů. Provedl odděleně rozbor sirníku železa, niklového železa, kůry a...