1825 - Maxmilian Millauer popisuje meteorit uložený v klášteře ve Vyšším Brodě

01.02.2015 08:44

Dne 10. září 1825 provedl Maxmilian Millauer v klášteře ve Vyšším Brodě popis jednoho meteorického kamene z hromadného pádu meteorických kamenů u Strkova následovně:


Je čtyřhranný, ale nepravidelně. Váží 3 loty, 3 kventlíky a 45 gránů (přes 67 g). Je téměř jeden coul dlouhý (26 mm), právě tak široký a vysoký. Má větší počet menších nebo větších prohlubin, jaké vytváří na kamenech tekoucí voda. Na vnitřních stranách je šedý a na několika místech žluté rezavé barvy s lesklými body. Vně však je potažen tenkou, hřebíčkově hnědou korou, s lesklými body.
Je to meteorický kámen či aerolith, jeden z těch, který 3. července 1753 ve velkém množství a různé velikosti od 1/2 až do 20 funtů (280 g až 11,20 kg) spadly u Strkova blízko Plané u Tábora a v současné době patří již k největším vlastivědným vzácnostem.
Předložený kus mohl se dostat do cisterciánského kláštera ve Vyšším Brodě po smrti faráře Ludvíka Hallatscheka, zesnulého 21. září 1777, jenž v oné době spravoval statek Lžín u Tábora, patřící tomuto klášteru.
Dne 9. září 1825 jsem tento kámen nalezl ve vyšebrodském kabinetě přírodnin a k němu patřící lístek, na němž bylo pouze zaznamenáno: Lapis qui cum plurimis aliis similibus, post pluviam inventus set Strkovii. A. 1750 circoter (Kámen, který s mnoha jemu podobnými byl po dešti nalezen u Strkova. Roku 1750 přibližně).
Z onoho deště kamenů jsou v současné době v Čechách k dispozici a známy kromě tohoto kusu jen ještě následující dva zbytky:
A. jeden kus o váze 27 lotů a 3 kventlíků v císařském královském kabinetu v Praze (475 g)
B. druhý kus o váze 40 lotů (735 g) je v majetku známého mineraloga a hraběcího vychovatele u Thunů v Praze, Frant. Hocke, který prohlásil, že kdyby jej chtěl prodat, pak jen právě za tolik dukátů, kolik váží.

 

Hromadný pád meteorických kamenů uvedl ve svém pojednání "Übersicht der bisher bekannt gewordenen böhmischen Metall- und Stein-Massen", ve třetím sešitě "Verhandlungen der Gesellschaft des vaterländischen Museums in Böhmen, Prag 1825".
Meteorit nalezen pracovníky oblastní hvězdárny v Českých Budějovicích a na hvězdárně je uložen.