1885 - zatřídění v mineralogickém dvorním kabinetu ve Vídni

01.02.2015 08:51

Roku 1885 v "Meteoritensammlung des K. K. mineralogischen Hofkabinetes in Wien", podle stavu k 1. 5. 1885, zaznamenává dr. A. Březina kamenné meteority z hromadného pádu meteorických kamenů u Strkova takto:
Podle systému tehdejšího ředitele mineralogického dvorního kabinetu ve Vídni. G. Tschermaka, z roku 1872, je strkovský meteorit zařazen pod jménem "Kravín" ve III. skupině s označením Cgb.
 

Charakteristické znaky této skupiny jsou:
Šedá hmota, často s jasnými kuličkami. Hnědé, tvrdé, jemně žilkované kuličky chybí, nebo se nacházejí v malém počtu. Pod označením Cgb jsou znaky stejné, s patrnou strukturou brekcie.
Podle tehdejšího petrografického uspořádání jsou strkovské meteority zařazeny do skupiny I. "kamenné meteority, odd. B: Chondrity, pořadí 17 "šedý chondrit", podobný brekcii (Cgb) pod názvem "Kravín" (Tábor) 3. 7. 1753.
Podle Tschermaka patří kravínský meteorit pod označení Cg. Velké, střídající se tmavé a světlé skvrny na tomto kameni dávají mu však úplný vzhled podobný brekcii, ačkoliv v barvě není žádný veliký rozdíl.
 

V chronologickém seznamu sbírky meteoritů mineralogického dvorního kabinetu ve Vídni, je strkovský meteorit uveden s následujícími údaji:
Běžné číslo   9
Rok, měsíc, den   1753, červenec, 3
hodina    8 p
místo pádu   Kravín u Plané, Tábor, Čechy
zeměpisná šířka   49 21 sever
petrografická skupina  Cgb
zeměpisná délka   14 43 vých.
váha hlavního kusu  2789 g
celková váha   4063 g
pořadové číslo   Londýn 146, Paříž 255
V celkovém seznamu míst uvedené Sbírky je uveden následovně:
Kravín (Cgb, 8p, 3.7.1753), 49 21 s. 14 43 v, u Plané a Strkova 49 21 s,14 44 v, jižně od Tábora, bechyňský kraj, Čechy, Rakousko.