Původní zprávy

6. července 1753 podává hospodářský správce Ignác Vavřinec Navrátil zprávu

01.02.2015 08:04
Nejmilostivější kníže a pane! Nemohu pominouti zvláštní příležitosti, abych neučinil tímto co nejposlušněji oznámení Vaší Knížecí Jasnosti o podivné události, kterou jsem spolu s větším počtem lidí pozoroval 3. července při západu slunce ve vzduchu v prostoru dobrou míli odtud, mezi Strkovem a...

11. července 1753 žádá o události další zprávu

01.02.2015 08:05
Knížecí kancelář vzala zprávu na vědomí a 11. července 1753 žádá, aby hospodářský správce sám vše důkladněji prověřil a podal o události další zprávu.  

15. července 1753 podává hospodářský správce Ignác Vavřinec Navrátil doplňující zprávu

01.02.2015 08:07
Nejmilostivější kníže a pane! O jevu, který jsem již dříve ve své zprávě poslušně popsal, jsem se ještě dozvěděl, že právě v té době, kdy došlo k třeskotu jako při kanonádě a padaly kameny, bylo také v mracích vidět tři ohnivé koule, vytvářející velký oblouk. Tuto neslýchanou událost vysvětlují...

14. července 1753 podává zprávu krajský hejtman, hr. V. Wratislav

01.02.2015 08:09
Podrobnější zpráva o tomto úkazu je ze dne 14. července 1753, kdy tehdejší krajský hejtman, hr. V. Wratislav, podává o něm zprávu zemskému guberniu do Prahy v tomto znění: Po svém návratu do Tábora jsem se dozvěděl, že na části tohoto okresu, jednu hodinu od Tábora, na velkostatku Strkově,...

Zápis v pamětní knize děkanského úřadu v Libochovicích z roku 1753

01.02.2015 08:09
V pamětní knize děkanského úřadu v Libochovicích, okres Litoměřice, byl objeven pracovníkem Státního archívu v Litoměřicích, na podnět astronomického kroužku v Sezimově Ústí, zápis z roku 1753 o hromadném pádu meteorických kamenů u Strkova v následujícím znění:   Dne 3. července na Strkově...

1754 - pojednání o tomto hromadném pádu meteorických kamenů

01.02.2015 08:10
Na podkladě takto ověřené zprávy vydává J. Stepling v roce 1754 v Praze latinské pojednání o tomto hromadném pádu meteorických kamenů pod názvem „De pluvia lapidea annl 1753 ad Strkov et eius causis meditatio“, v němž cituje některé části z dopisu krajského hejtmana v Táboře ze dne 14. 7.1753. I...

17. srpna 1756 píše báňský a hutní správce v Ratibořských Horách Karel Gustav Schindler

01.02.2015 08:07
O strkovských kamenech je též zmínka v dopise, který o tři roky později (17. srpna 1756) zaslal knížeti Jos. Adamovi ze Schwarzenbergu na Hlubokou Karel Gustav Schindler, báňský a hutní správce v Ratibořských Horách. V druhé části dopisu píše: ... nejponíženěji zasílám Vaší knížecí milosti v...