1811 - statě Florense Friedricha Chladniho o strkovských meteoritech

01.02.2015 08:42

Roku 1811 uveřejňuje Florens Friedrich Chladni ve své knize "Über Feuer Meteore und über die mit denselben herabgefallenen Massen", statě o strkovských meteoritech.
Také on opakuje zprávy z pojednání prof. J. Steplinga "De pluvia lapidea anni 1753 ad Strkov et eisus causis meditatio" z roku 1754, dr. J. Mayera "Beytrag zur Geschichte der Meteorischen Steine in Böhmen", Voigtův "Magazín für den neusten Zustand der Naturkunde".

 

Připomíná ke strkovskému hromadnému pádu meteorických kamenů, že on sám laskavostí vládního rady Neumana v Praze vlastní z tohoto deště malý odlomek, a že různé viděl.
Uvádí dále, že baronu Bornovi se zdá (podle Lythophylacium Bornianum), že meteorické kameny, spadlé 3. 7. 1753 u Tábora, byly zaměněny, neboť popis je takový, že se dobře nepozná, zda popisovaný kus je olivín obsahující železo, nebo kus meteorického kamene. Že došlo vícekráte ještě k takové záměně, potvrdil Chladni také o Klaprothově mineralogické sbírce, kde nalezl jeden malý kus, který podle připojené poznámky měl údajně spadnout dne 3. 7. 1753 u Tábora, ale nijak se nepodobal kamenům, které tam spadly tohoto dne.