Pozdější zprávy

1753 - pojednání J.Steplinga

01.02.2015 08:16
Aby bylo možné podat správné vysvětlení tohoto úkazu, přál si již J. Stepling ve svém latinském pojednání "De pluvia lapidea anni 1753 ad Strkov et eius causis meditatio", aby odborní znalci důkladně prohledali toto místo, nejen kvůli tomuto pádu meteorických kamenů, ale i pádu kamenů, pozorovanému...

1772 - Bornův popis sbírky fosílií

01.02.2015 08:14
Později, v roce 1772, objevují se strkovské meteorické kameny v Bornově popisu jeho sbírky fosílií (zkamenělin) mezi železnými rudami, přitahovanými magnetem. Popisuje je jako lesknoucí se zrna vtroušená v základní světlezelené hornině a přidružuje je k Linnéovu Ferrum virens. Poznamenává k tomu,...

1789 - abbé O. Stütz pojednává o několika kamenech údajně spadlých z nebe

01.02.2015 08:15
V roce 1789 zaslal abbé O. Stütz, ředitel císařského mineralogického kabinetu ve Vídni, pojednání o několika kamenech údajně spadlých z nebe, které bylo uveřejněno v roce 1790 v "Bergbaukunde" v Lipsku pod názvem "Über einige vorgeblich vom Himmel gefallene Steine". Kromě rozboru meteorického...

1803 - Prager neue Zeitung č. 13

01.02.2015 08:18
Další zpráva o strkovském pádu meteorických kamenů byla uveřejněna v pondělí, dne 31. ledna 1803, v časopise "Prager neue Zeitung č. 13", kterou napsal Johan Schindler, syn důlního rady K. G. v. Schindlera, očitého svědka pádu uvedených meteoritů: V úvodu poznamenává, že již ve starších časech se...

1803 – porovnání meteoritů v "Annalen der Physik"

01.02.2015 08:20
Edward Howard uveřejnil r. 1803 v "Annalen der Physik", vydávaných v Halle, souhrnné pojednání o kamenech, které údajně spadly z nebe, a to meteoritů z Yorkshire, Sieny, Benaresu, Hrašiny a Strkova, v němž porovnal jejich povrchové znaky a mineralogické složení. Došel k tomuto závěru: Z toho, co...

1804 – protokol Jana Antonína Tschernaye

01.02.2015 08:19
Jan Antonín Tschernay popsal pád kamenných meteoritů u Strkova v protokolu ze dne 11. října 1804, sepsaném v Ratibořských Horách tak, jak to tehdy v roce 1753 viděl, když po padesáti letech dr. Johann Mayer znovu tento přírodní úkaz prověřoval: Podepsaný potvrzuje tímto osobně - protože je to...

1804 – vyšetřovací komise

01.02.2015 08:23
Roku 1804, po padesáti letech, ujal se pátrání po strkovských meteoritech dr. Johann Mayer. Aby získal o těchto přírodních jevech úplné vysvětlení, obrátil se na tehdejšího zemského státního ministra hraběte Chotka, velkého podporovatele vědy a umění a požádal ho nejen o vydání zprávy krajského...

Další citace o meteoritech

01.02.2015 08:25
Další zprávy o Strkovském hromadném pádu meteorických kamenů přináší v roce 1805 J. K. Voigt, v 10. svazku svého "Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde". Opakuje v něm již výše uvedené zprávy, a to z pojednání prof. J. Steplinga z roku 1754, z Bornovy sbírky zkamenělin, zprávu J....