1894 - prvé jejich cílevědomé chemické vyšetření a nové zařazení

01.02.2015 08:53

V roce 1894 píše E. Cohen ve svém díle "Meteoritenkunde'. o strkovských meteoritech, že prvé jejich cílevědomé chemické vyšetření provedl v roce 1802 E. Howard.
Na prach působil magnetem, aby oddělil ryzé železo od křemičitanů. Provedl odděleně rozbor sirníku železa, niklového železa, kůry a chondritů a zjistil, že poslední jsou stejného složení jako zbývající kamenná hmota, skládající se z kyseliny křemičité, hořčíku, kysličníku železa a niklu a dále, že sirník železa se liší od železného kyzu.
V dodatcích, vydaných v roce 1903, uvádí E. Cohen, že Schreibers při popisu kamene od Kravína poukázal na to, že jeho tvar zdá se ukazovat na nějaký základní jehlanovitý typ, který lze srovnávat s rozpadovými tvary čedičových hornin.
 

Podle dalších zpráv z roku 1905 uvádí E. Cohen, že nejnověji podrobil Weinschenk kritice dosavadní třídění kamenných meteoritů a že učinil nové návrhy. Podle těchto návrhů je strkovský meteorický kámen (podle něho kravínský) zařazen pod:
A. Meteorické kameny na železo chudé
   3. Kameny proniklé černou struskovitou hmotou
  d) Typ kravínský. Základní hmotu má ještě stopy struskovité injekce s chondrami