Archiv poboček, sekcí a skupin České astronomické společnosti

Zde naleznete seznam všech, i historických, poboček, sekcí a skupin, které byly v České astronomické společnosti. Komentář k obsahu naleznete na konci levého sloupce webu.

Pobočky a sekce ČAS

Klub astronomů Liberecka

Profil na astro.cz /  Stránky pobočky  / Zpravodaj - archiv   Členové pobočky bez nároku na odměnu zajišťují přednášky a pozorování pro širokou veřejnost, školy a další instituce v oblasti působnosti pobočky. Od října 2013 se podílí na provozu hvězdárny v Turnově. Pravidelně se spolupodílí na významných pozorovacích akcích, jakými...

Klub mládeže

Pro tuto složku se nedochovali historické dokumenty, pokud znáte její historii, neváhejte se na nás obrátit.

Klub zakladatelů ČAS

Pro tuto složku se nedochovali další historické dokumenty, pokud znáte její historii, neváhejte se na nás obrátit.   Archiv ČAS: ic80_sigIB025_1946_klub zakladatelů ČAS Správní výbor ČAS se na schůzi dne 23.4.1946 usnesl navrhnout valné hromadě ČAS založit Klub zakladatelů ČAS a jejich spolupracovníků. B.Šternberk oslovil s návrhem...

Komise Koperníkova

Pro tuto složku se nedochovali historické dokumenty, pokud znáte její historii, neváhejte se na nás obrátit.

Komise pro mládež

Pro tuto složku se nedochovali historické dokumenty, pokud znáte její historii, neváhejte se na nás obrátit.

Komise pro otázky pedagogické

Pro tuto složku se nedochovali historické dokumenty, pokud znáte její historii, neváhejte se na nás obrátit.

Komise terminologická

Pro tuto složku se nedochovali historické dokumenty, pokud znáte její historii, neváhejte se na nás obrátit.

Kosmologická sekce

Profil na astro.cz / Stránky pobočky / Zpravodaj - archiv   Kosmologická sekce sdružuje zájemce o vesmír ve velkém měřítku, jeho stavbu a vývoj. Informuje je o novinkách v kosmologii a extragalaktické astronomii a zprostředkovává informace z kosmologie členům i širšímu okruhu zájemců. Předmětem jejího zájmu je i historie kosmologie.   Z...

Krušnohorská astronomická společnost

Profil na astro.cz / Stránky poboč ky   Krušnohorská astronomická společnost, dále jen KrHAS je zapsaný spolek a kolektivní člen ČAS se statutem pobočky. Podle místa bydliště členů KrHAS lze charakterizovat území působnosti pobočky na území Libereckého a Ústeckého kraje (Jablonec n.N. až Chomutov). Průběžná činnost související s...

Meteorologická sekce

Popis viz také Sekce meziplanetární hmoty   Pro tuto složku se nedochovali další historické dokumenty, pokud znáte její historii, neváhejte se na nás obrátit.

Ostravská pobočka

Profil na astro.cz / Stránky pobočky / Zpravodaj - archiv   Ostravská pobočka České astronomické společnosti byla založena 6. října 2018. Snažíme se být pobočkou otevřenou všem nadšencům, proto pokud máte o astronomii zájem, chcete se stát novými členy, případně se i aktivně zapojit do rozvoje astronomického poznání, neváhejte nás...

Pedagogická sekce

Pro tuto složku se nedochovali historické dokumenty, pokud znáte její historii, neváhejte se na nás obrátit.

Planetární sekce / Sekce Měsíční a planetární

  Jaroslav Pavlousek (2022)   I u pozorování planet se první článek s návodem jak postupovat (autor Karel Novák) objevil již v prvním čísle Říše hvězd z března 1920. V pozdějších letech se pak planetární sekce stala jednou z nejčinorodějších, jakkoliv metody a způsoby pozorování se z dnešního hlediska možná mohou jevit až...

Pobočka Banská Bystrica

Pro tuto složku se nedochovali historické dokumenty, pokud znáte její historii, neváhejte se na nás obrátit.

Pobočka Bratislava

Pro tuto složku se nedochovali historické dokumenty, pokud znáte její historii, neváhejte se na nás obrátit.
Záznamy: 16 - 30 ze 67
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>