Klub zakladatelů ČAS

Klub zakladatelů ČAS

Pro tuto složku se nedochovali další historické dokumenty, pokud znáte její historii, neváhejte se na nás obrátit.

 

Archiv ČAS: ic80_sigIB025_1946_klub zakladatelů ČAS

Správní výbor ČAS se na schůzi dne 23.4.1946 usnesl navrhnout valné hromadě ČAS založit Klub zakladatelů ČAS a jejich spolupracovníků. B.Šternberk oslovil s návrhem předsednictví Václava Boreckého, L. Rolčíkovou, J. Klepeštu.