Stelární astronomie

Neutronová hvězda

16.06.2013 07:56
Neutronová hvězda je závěrečným stádiem vývoje hvězdy. Vzniká jako pozůstatek po výbuchu supernovy typu II, typu Ib nebo Ic. Neutronové hvězdy se podstatně liší od hvězd jako Slunce. Hvězda hlavní posloupnosti (například právě Slunce) je složena z...

Černý trpaslík

26.05.2013 07:52
Černý trpaslík je chladný hvězdný objekt, který se vyvinul z bílého trpaslíka a nakonec postupným zářením černého tělesa ochladl.[1] Ve vesmíru by neměl dosud žádný černý trpaslík existovat, poněvadž čas potřebný k ochlazení bílého trpaslíka na...

Hnědý trpaslík

25.05.2013 07:53
Hnědý trpaslík je subhvězdný objekt, který nevyzařuje světlo a energii díky termonukleárním reakcím jako hvězdy hlavní posloupnosti, ale má vodivý povrch a jádro. V jádře sice může dočasně probíhat syntéza helia z deuteria, ale teplota a tlak...

Červený trpaslík

12.05.2013 07:51
Červený trpaslík je malá a relativně chladná hvězda, na Hertzsprungově-Russellově diagramu se nachází na hlavní posloupnosti pozdního spektrálního typu K případně M. Tato definice pokrývá obrovské množství hvězd o průměru a hmotnosti menší než...

Záhada vysoké energie rotujících hvězd

12.05.2013 07:36
Velmi často podléháme dojmu, že o tom vyzařujícím vesmíru víme už skoro všechno. Detailnější pozorování nás ale stále dokážou překvapit, zvlášť pokud pozorujeme na vlnových délkách, které jsou nám přístupné až v posledních desetiletích, jak je tomu...

Bílý trpaslík

11.05.2013 07:52
Bílý trpaslík je astronomický objekt vznikající zhroucením hvězdy o průměrné nebo podprůměrné hmotnosti. Tyto hvězdy nejsou dostatečně hmotné, aby dosáhly ve svém jádře teplot potřebných k fúzi uhlíku. Poté co se stanou rudým obrem během své fáze...

Hypernovy

13.05.2012 08:48
Je teoreticky předpokládaný typ supernovy vznikající kolapsem na konci životního cyklu výjimečně velké hvězdy. V hypernově se jádro hvězdy hroutí přímo do černé díry a z pólů její rotace vytrysknou dva extrémně energetické proudy plazmy dosahující...

Supernovy

13.05.2012 07:48
Naštěstí jsou i větší hvězdy, které končí událostmi, které mají klíčovou úlohu pro výrobu těžkých prvků. Jinak by totiž nemusely vzniknout planety, a tudíž život také ne. Hvězdy začínající s více než osminásobkem hmotnosti Slunce vzplanou jako...

Červení obři a bílí trpaslíci

13.05.2012 07:47
Dokud hvězda mění ve svém jádře vodík na helium, nemění se její vnější vzhled. Když však spalování končí, její vzhled se mění dramaticky, a to tak, že se její vnější vrstvy vzdouvají a expandují. Jádro se smršťuje a zahřívá, až započne spalování...

Hvězda

12.05.2012 07:44
Hvězda je kosmický objekt takové hmotnosti, že v něm vzplanula termonukleární reakce. Hvězdy mají téměř kulovitý tvar (musíme dbát i na odstředivou sílu, která vzniká samotnou rotací hvězdy), ve kterém je udržuje gravitace. Hvězdy představují...
Záznamy: 1 - 10 ze 10