Částicová fyzika

Dvojštěrbinové experimenty v kvantové teorii

06.03.2016 14:11
  Jiří Podolský katedra teoretické fyziky MFF UK, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8     Úvod aneb století kvantové teorie Zanedlouho, takřka současně s příchodem nového tisíciletí, uplyne již celé jedno století od chvíle,...

CERN oznámil objev pentakvarku

15.07.2015 22:02
  Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) oznámila objev pentakvarku, což byla dosud pouze předpokládaná subatomární částice. CERN podle agentury AP uvedl, že pentakvark zjistili vědci pracující s Velkým hadronovým urychlovačem (LHC),...

Vědci objevili zcela nový typ částice - tetrakvark

28.06.2014 10:47
Fyzikové z CERNu během pokusů v urychlovači LHC (Large Hadron Collider) vyrobili a pak zaznamenali velmi exotickou částici, která jinak ve vesmíru existovala ve větším množství jen v období do jedné mikrosekundy po Velkém třesku - tzv....

Higgsův boson

11.05.2014 14:52
Higgsův boson je hmotná skalární elementární částice předpovězená ve standardním modelu částic. Hraje klíčovou roli ve vysvětlení původu hmotnosti ostatních elementárních částic, zejména rozdílu mezi nehmotným fotonem a velmi těžkými bosony W a Z....

Elementární částice

03.05.2014 16:10
Elementární (též fundamentální nebo základní) částice je ve fyzice označení užívané někdy pro subatomární částice, jindy pro základní částice standardního modelu, jindy pro obecně nejzákladnější známé částice. Standardní model je v současnosti...

Spontánní narušení symetrie

03.05.2014 14:48
Spontánní narušení symetrie je fyzikální jev, spadající do oblasti částicové fyziky, teoreticky popsaný americkým vědcem japonského původu Jóichirem Nambu, který za ni dostal Nobelovu cenu za fyziku v roce 2008. K spontánnímu narušení symetrie...

Kvantová teorie pole

26.05.2013 14:52
Kvantová teorie pole je obecný teoretický rámec pro popis fyzikálních systémů s mnoha interagujícími částicemi. Umožňuje vytvořit kvantově-mechanický model zvoleného fyzikálního pole, který je konzistentní s kvantovou teorií a zároveň speciální...
Záznamy: 1 - 7 ze 7

Částicová fyzika

 

Fyzika částic (též částicová fyzika) je oblast fyziky, která se zabývá částicemi.

V širším smyslu do částicové fyziky patří např.:
Molekulová fyzika - zkoumá stavbu látek na úrovni molekul a atomů.
Atomová fyzika - zkoumá složení atomu a vlastnosti subatomárních částic.
Jaderná fyzika - zkoumá jádro atomu, radioaktivitu a jaderné reakce.

Obvykle (a ve fyzikální literatuře je to běžnější) je částicová fyzika chápána v užším smyslu jako obor, který se zabývá studiem elementárních částic. Je-li třeba zdůraznit tento význam, hovoří se o fyzice elementárních částic.