Motýlkový diagram

Motýlkový diagram

 

Slunce nerotuje jako tuhá koule, proto skvrny u slunečního rotují s periodou 25 až 26 dní. Skvrny na 30 stupních sluneční šířky rotují s periodou 27 dní a v 80 stupních sluneční šířky již přes 30 dní. Abychom toto zohlednili, nestačí nám znát relativní číslo slunečních skvrn. Zakreslením výskytu skvrn do grafu v závislosti na heliografické šířce získáme motýlkový diagram.

Na svislé ose je heliografická šířka sluneční skvrny, na vodorovné ose čas. Každá sluneční skvrna je zakreslena malou tečkou. Na začátku slunečního cyklu se začnou skvrny vyskytovat ve vyšších heliografických šířkách, okolo 30 stupňů severní i jižní šířky na obou polokoulích. Během cyklu se skvrny přibližují k rovníku a na konci cyklu počet skvrn klesá. V tuto dobu se obvykle začínají objevovat ve vyšších šířkách skvrny dalšího slunečního cyklu.