Pozorování Slunce přímé

Pozorování Slunce přímé

Dalekohled je opatřen vhodným filtrem, který je umístněn před objektivem dalekohledu (umístnění filtru za okulárem není vhodné z hlediska bezpečnosti). Přímé pozorování lze dále rozdělit do dvou skupin a to na přímé pozorování se zakreslováním (pozorovatel co nejvěrněji zakresluje skvrny na povrchu Slunce) a na přímé pozorování bez zakreslování. Přímým pozorováním lze určovat relativní číslo slunečních skvrn, nehodí se však pro určování souřadnic skvrn.