Pozorování Slunce teleskopem

Pozorování Slunce teleskopem

Do této skupiny pozorování řadíme přímá pozorování, pozorování metodou projekce a pozorování uskutečněná za pomoci CCD kamer nebo pozorování fotografická.