Flokule a spikule

Flokule a spikule

Flokule jsou světlejší a tmavější oblasti ve chromosféře o průměru asi 30 000 km. Vrcholky flokulí se nazývají spikule a jsou velmi dobře pozorovatelné ve světle čáry H-alfa. Okraj Slunce proto není dokonale hladký, při velkém zvětšení lze spatřit vystřelující výběžky horkého plynu – spikule (z latinského spicule – klásky). Slovo klásky není na místě, protože se jedná o horký plyn šířící se rychlostí okolo 50 000  do výšky několika tisíc kilometrů. Výtrysk trvá asi pět minut, poté dosáhne plyn svého vrcholu a začne padat zpět. Zatímco staré spikule padají na povrch, vznikají ve Slunci další a další nové.