Chromosféra

Chromosféra

Chromosféra je střední oblast sluneční atmosféry. Její tloušťka je přibližně 10000 – 16000 km. V ní se v rozmezí několika tisíc kilometrů teplota zvyšuje ze 4300 K na milión kelvinů. Spodní část chromosféry je poměrně rovinná. Ve střední části vznikají spikuly. Hranice mezi korónou a chromosférou není ostře ohraničená a v oblasti bez spikul splývá s horní hranicí střední chromosféry. Chromosféru můžeme pozorovat buď při zatmění Slunce (tehdy můžeme pozorovat i bleskové spektrum) nebo pomocí spektrohelioskopu nebo pomocí monochromatických filtrů v čarách vodíku či vápníku. Ve světle vodíkové čáry Hα nebo čáry K ionizovaného vápníku můžeme pozorovat chromosférickou síť. Vytvářejí jí hranice supergranulí, na kterých je zesílené magnetické pole. Nad aktivními oblastmi se v chromosféře pozorují sluneční erupce trvající několik minut.